Page 17

Aas_brosjyre_010813_LR

Skredder- sydde skip Vår brede kompetanse har sin bakgrunn i lange tradisjoner for bygg og design av fartøyer. Målet har hele tiden vært å sette standarden for fremtidens skip. BRØNNBÅTER Aas Mek. Verksted er spesiali-sert på utvikling og bygging av brønnbåter i nært samarbeid med rederiene og oppdrettsnæringen. Miljø, dyrevelferd, kvalitet og kostnadseffektivitet – vi ligger alltid i forkant av oppdrettsnæringen for å gi våre kunder et moderne og fremtidsrettet produkt. SPESIALFARTØY Har du behov for et fartøy med helt spesielle egenskaper og funksjoner, tar vi gjerne oppdraget. Vi designer, konstruerer og bygger båten, og utstyrer den i tett samspill med kunden. FISKEBÅTER Aas Mek. Verksted har lange tradi- sjoner i å bygge og designe fiskefartøyer. Våre fiskebåter er optimalisert for økonomisk og miljøvennlig drift, i tillegg til maksimal komfort og effektivt fiske. TANKSKIP Vi har både ekspertise og kapasitet til å bygge tankskip, og kan vise til flere leveringer de siste årene. Sammen med oppdragsgiveren utvikler vi modeller i tråd med bruksområdet, og bygger alltid etter fremtidige internasjonale kravspesifikasjoner. TAILOR-MADE VESSELS The family business Aas Mek. Verksted has always been a company with great ambitions. We owe this to our talented professionals and genuine creativity. WELLBOATS Aas Mek. Verksted specializes in developing and constructing wellboats, with a focus on environmental issues, animal welfare, quality and cost-efficiency. We are always one step ahead of what is happening in the farming business, to provide our customers with a modern and future-oriented product. SPECIALIZED VESSELS If you need a vessel with special properties and functions, we gladly take the commission. We design, construct and build the vessel, and fit it out in close cooperation with the customer. FISHING BOATS Aas Mek. Verksted has a long tradition of designing and building fishing boats. All our vessels are optimized for economic and environmental-friendly operations, maximum comfort and efficient fishing. TANKERS We have both the expertise and capacity to build tankers, and have delivered several in the last few years. In cooperation with our customers, we develop models accommodated for the purpose. All our tankers comply with international regulations that are to be implemented in the future. 17


Aas_brosjyre_010813_LR
To see the actual publication please follow the link above