«Tilbake til oversikt
Bygg #207

LEVERING AV NYBYGG NR. 207 M/S SKROVA

BN 207 M/S SKROVA

Aas Mek. Verksted A/S

leverte den 21. desember nybygg nr. 207, en brønnbåt av typen AAS 1202 STDE-Hybrid til rederiet Brønnbåt Nord Lofoten AS. Etter levering går nybygget til Skrova og inn på langsiktig kontrakt for Ellingsen Seafood.

Rederiet

Brønnbåt Nord Lofoten AS som mottar skipet er hjemmehørende på Engenes utenfor Harstad. Rederiet ble stiftet i 2019 og er et lokalt samarbeid mellom Brønnbåt Nord AS og Ellingsen Seafood AS.

Dette er andre nybygget vi leverer til Brønnbåt Nord, forrige var levering avMS Grotanger i mars i år.  

Tekniske opplysninger:

 

·    Lengde o.a           :         63,86 m

·    Bredde                 :         14,00 m

·    Dybde i riss         :           5,30 m

·    Lasteromskap.     :         1200 m3

·    Servicefart           :         13 knop

 

ARRANGEMENT   

Nybygget er av verftets eget design av typen AAS 1202 STDE-Hybrid, med en lastekapasitet på 1200 m3.. Fartøyet er utrustet for å tilfredsstille strenge miljøkrav. Nybygget skal ha base hos Ellingsen Seafood på Skrova og er designet spesielt for å operere i et relativt eksponert og værhardt område. 

Båten har diesel-elektrisk fremdrift og ESS-batteri anlegg for hybrid drift, samt stor landstrøm kapasitet.

ESS-Batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift (Peak shaving) for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere drivstoff forbruket betydelig. Båten kan ligge til kai uten bruk av generator i kortere eller lengre perioder avhengig av landstrøm kapasiteten i havnene, noe som også bidrar sterkt til å redusere utslipp av både støy og eksos til omgivelsene.

Båten er utstyrt med eksos renseanlegg, som gir 90 % reduksjon i utslipp av NOx. 

 

Nybygget har en lastekapasitet på 1200 m3 fordelt på 2 lastetanker og er spesielt designet for lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolt transport og dewatering system for ferskvanns behandling av fisken.

 

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system på en sikker og skånsom måte. Null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for rensing av vann, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vann parametere.

 

INNREDNING

Båten er arrangert med innredning for 10 personer, og topp utstyrt messe, salong, bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, garderober og trimrom.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiskehåndtering.

Båten er utstyrt med anlegg i.h.h.t. strengeste krav for rensing av både kloakk og ballastvann.  

 

 

ELEKTRONISK UTSTYR

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde.

 

LASTEARRANGEMENT

Lasterom volumet er på 1200 m3 som gir en kapasitet på føring av ca 200 tonn levende fisk, avhengig av størrelse og temperaturer. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

 

Nybygget er designet for å trykk-losse til merd eller direkte til anlegg på land, til avluser anlegg o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

 

Båten er arrangert med stor kapasitet for avgassing av vannet i brønnene med 4 stk CO2 luftere, oksygen og Ozon produksjonsanlegg for regulering av O2 nivå i vannet under transport og Ozon behandling ifm desinfisering av lasterom og tilknyttede system.

 

Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for rensing av vannet ifm UV behandling og avlusing.  Laste/losse systemet er arrangert med avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med ferskvanns behandling av fisken.

Alt avløpsvann kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. Dette samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

 

For mekanisk avlusing av fisken, er båten også utstyrt med et trippelt Skamik avluser anlegg med kapasitet på 150 tonn i timen.

 

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

 

Båten er utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system.

 

Det er montert et automasjons- og overvåkingssystem type Well Controll for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logging og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l. i forbindelse med lasting langs merdene.

Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system "Well Wash".  Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

 

DEKKSUTSTYR

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk. Det er i tillegg montert kapstans, trommel vinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer.

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert fiske- og smolttellere fra WingTech AS.

 

MASKINERI

Fremdriftsanlegget er et diesel elektrisk Hybrid system med PM- elektriske motorer på totalt 1600 kW som er tilkoplet et Brunvoll gear og propellanlegg, og som forsynes fra 4 stk CAT C32 generator sett på totalt 3760 ekW.

Båten er videre utstyrt for hybrid drift og har innmontert et ESS – batterianlegg, som benyttes til å ta strøm topper «peak shaving», strømforsyning ved anløp i havner m.m.

I tillegg er det montert et nødstrøms aggregat type Nogva Scania type DI 09 074 M på 217 kW ved 1800 o/min.

 

For best mulig manøvrering er det montert Brunvoll sidepropeller på 300 kw akter og 450 kw baug propell.

 

 Vestnes, 21.12.2021