«Tilbake til oversikt
#BN214

MS RONJA VITA

Aas Mek. Verksted A/S leverte den 11. april nybygg nr. 214, en brønnbåt av typen AAS 3002 ST til rederiet Sølvtrans AS.

Dette er 39. nybygget vi har gleden av å levere til Sølvtrans over en periode på vel 25 år.
Rederiet Sølvtrans AS som mottar skipet er verdens ledende brønnbåtrederi. Sølvtrans er et brønnbåtrederi som er svært opptatt av fiskehelse, biosikkerhet og lokal verdiskaping. Sølvtrans bygger i all hovedsak båter ved lokale verft, kjøper verdens beste fiskehåndteringssystemer fra verdensledende lokale leverandører og satser på norske sjøfolk om bord i sine fartøy.

Aas Mek. Verksted A/S

leverte den 11. april nybygg nr. 214, en brønnbåt av typen AAS 3002 ST til rederiet Sølvtrans AS. Dette er 39. nybygget vi har gleden av å levere til Sølvtrans over en periode på vel 25 år.

 

Rederiet

Sølvtrans AS som mottar skipet er verdens ledende brønnbåtrederi. Sølvtrans er et brønnbåtrederi som er svært opptatt av fiskehelse, biosikkerhet og lokal verdiskaping. Sølvtrans bygger i all hovedsak båter ved lokale verft, kjøper verdens beste fiskehåndteringssystemer fra verdensledende lokale leverandører og satser på norske sjøfolk om bord i sine fartøy.

Selskapet har over 35 fartøy i drift, som i stor grad går på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada og Tasmania. Selskapet ble etablert i 1986 av Roger Halsebakk.

 

ARRANGEMENT   

Nybygget er av verftets eget design av type AAS 3002 ST og har et brønnvolum på 3000 m3 fordelt på 2 fisketanker. Båten er utrustet med det beste og mest innovative fiskehåndteringsutstyret i markedet. 

Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten. Spesielt tilpasset for transport av smolt og med anløp ved smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående. 

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte. Ronja Vita er en dedikert smoltbåt som er utstyrt med et egenutviklet og patentert lastesystem for skånsom og effektiv sortering og nøyaktig telling av smolt.

Fartøyet er arrangert med system for null utslipp under lukket transport. Med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter og system for ferskvanns behandling av fisken m.m. 

Brønnbåten er designet med shelterdekk som gjøre det langt tryggere for mannskapet å ferdes på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

 

INNREDNING

Båten er arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter.

Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, trimrom.

Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten. Fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Båten er utstyrt med vakuum toalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

 

 

ELEKTRONISK UTSTYR

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr for Europeisk fartsområde.


LASTEARRANGEMENT

Lasterom volumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av rundt 450 tonn levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

Nybygget er designet for skånsom undertrykks lasting, overtrykk lossing til merd eller anlegg på land, sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Båten er arrangert med CO2 luftere for avgassing av vannet i brønnene, O2 produksjon og innblandings system for oksyginering av vannet under lukket transport, ferskvanns behandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.

Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken. System for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing, ferskvanns behandling, smolt lasting o.l.  

Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet. Ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

Båten er utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system, med kapasitet som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gr C pr time.

For overvåking av last og system er det montert et automasjons- og overvåkingssystem type Well Control for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter.

Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l. i forbindelse med lasting langs merdene.

Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system "Well Wash".  Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

 

DEKKSUTSTYR

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire kraner på dekk. Det er i tillegg montert kapstans, trommel vinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer.

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert Aqua Scan  og Vaki fisketellere.

 

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 rpm, som er tilkoplet et Brunvoll Volda gear og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av to stk CAT 3512 C hver på 1550 ekW som er utstyrt med SCR anlegg for eksosrensing som tilfredsstiller IMO TIER III, samt et nødaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 349 ekW.

For best mulig manøvrering er det montert tre sidepropellere fra Brunvoll, en forut på 600 kW og to akter på til sammen 500 kW.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.

 

Bygg nr. 214 – MS RONJA VITA - underleverandører

Hovedmotor:                 - Yanmar Europe BV, Nederland / Maritim Motor                   71 18 22 70

Hjelpemotorer:              - Pon Power AS, Oslo                                                           23 17 05 00

Nød- Havneaggregat:     - Nogva Motorfabrikk AS, Søvik                                             70 20 84 00

Gir og propellutstyr:       - Brunvoll Volda AS, Volda                                                   70 05 90 00

Pumper:                         - PG Flow Solutions AS, Nesbru                                            66 77 56 00

                                      - Allweiler AS, Hvalstad                                                       66 77 50 50

Elektrisk:                       - Vik Elektro AS, Tomrefjord                                                 71 18 81 00

Elektronisk:                   - O.Øverland AS, Molde                                                        71 20 24 00

Innredningsarb.:             - R&M Ship Interior AS, Molde                                              41 64 90 00

Ventilasjon:                   - Copra Drift AS, Tomrefjord                                                 974 30 173

Brann/redningsutstyr:     - Certex Norge AS, Trondheim                                              73 53 97 00

Proviantkjøleanlegg:       - Multi Kulde Vest AS, Ålesund                                              901 57 735

MOB-båt:                      - Mare Safety AS, Ulsteinvik                                                   70 00 98 10

Davit for MOB-båt:       - Storm Cranes AS, Kristiansund                                              40 00 40 88

Sidepropeller:                - Brunvoll AS, Molde                                                             71 21 96 00

Ankervinsj:                    - AS Scan, DK Hvide Sande                                                    4597311045

Utv. dører:                     - Libra-Plast AS, Hareid                                                         70 09 54 00

Innv. dører:                    - Baggerød AS, R&M Ship Interior                                           33 03 56 80  

Vinduer:                        - Karaca Gemi, Tyrkia

Dekkskraner:                 - Storm Cranes AS, Kristiansund                                             40 00 40 88

Laste- og lossesystem,

Sorteringstellere:            - MMC First Process AS, Fosnavåg                                         70 08 39 00

Fisketeller:                     - AquaScan AS, Hafrsfjord                                                   51 48 33 95

Fisketeller:                     - MSD Animal Health Norway, Bergen                                   55 54 37 35

Ozon-og oksygenanlegg: - Sterner AS, Ski                                                                   64 85 94 20

RSW-anlegg:                 - PTG FrioNordica AS,Malmefjorden                                        71 20 68 00

Styremaskin:                  - Kongsberg Maritime AS, Brattvåg                                        81 52 00 70

UV-anlegg:                    - Sterner AS, Ski                                                                    64 85 94 20

Lusefilter:                      - Mosshydro AS, Drammen                                                    91 73 82 38

Ankerutrustning:            - Fossen Shipping AS, Gjettum                                              67 57 45 00

Maling:                          - Carboline Norge AS, Lierstranda                                         32 85 73 00

Ventil -/ rørutrustning:   - Robinet AS, Ulsteinvik                                                        70 00 90 50

                                      - Brødrene Dahl AS, Oslo                                                      70 17 52 50

CO2-brannslukking:       - Tyco Fire & Integrated Solutions, Oslo                                  22 91 76 00

Toalettanlegg:                - Jets Vacuum AS, Hareid                                                     70 03 91 00

                            

    

Hoved dimensjoner på fartøyet

 

·     Lengde o.a          :         76,96 m

·     Bredde               :         17,80 m

·     Dybde i riss        :           5,90 m

·     Lasteromskap.    :         3000 m3

·     Servicefart          :         13 knop