«Tilbake til oversikt
BN 195

Nytt og revolusjonerende design fra Aas Mek Verksted AS til Bømlo Brønnbåtservice AS

Det moderne og velrennomerte skipsverftet Aas Mek Verksted AS skal i 2017 levere verdens mest moderne brønnbåt til det fremtidsrettede brønnbåtrederiet Bømlo Brønnbåtservice AS på Stord

 

Nytt og revolusjonerende design fra
Aas Mek Verksted AS til Bømlo Brønnbåtservice AS

 AAS 3602 STDE

 

Det moderne og velrennomerte skipsverftet Aas Mek Verksted AS skal i 2017 levere verdens mest moderne brønnbåt til det fremtidsrettede brønnbåtrederiet Bømlo Brønnbåtservice AS på Stord. 

 

Bømlo Brønnbåtservice har norges mest moderne brønnbåtflåte, og har nylig signert rederiets største kontrakt på en brønnbåt av type AAS 3602 STDE hos Aas Mek Verksted AS, til en verdi på over 300 millioner kroner.

Dette er den 15. brønnbåten Aas Mek Verksted skal levere til rederiet, og Aas Mek. er stolt av å kunne levere den første av dette nye designet til Bømlo Brønnbåtservice, som også har en "AAS 1800" brønnbåt under bygging ved verftet.   

Skipet som skal leveres i januar 2017 er verftets nybygg nr 195. Dette er et nyutviklet design med  type betegnelsen AAS 3602 STDE, og blir rederiet største brønnbåt med en lastekapasitet på 3600 m3 tilsvarende 540 tonn med levende laks og kan trykklosse opp til 10 meter over vannivået.
Det nye designet er utviklet av verftet på basis av vår lange erfaring med denne type fartøy, og skrogmessig uttestet i modelltanken i Trondheim for optimalisering av skroglinjer for lavest mulig energi forbruk og størst mulig fart på last og ballast. Sirkulasjonen i lasterommet er optimalisert med CFD analyse for å få best mulig vannkvalitet under transport og avlusing. Skrogkonseptet er også en videreutvikling av vårt spesielle forskipsdesign som gir roligere bevegelser i dårlig vær, lavere energiforbruk og redusert stress på både fisken og mannskapet.
Båten vil bli utstyrt med dieselelektrisk framdrift system for en optimal økonomisk og miljømessig drift.

Geir Agasøster, som er dagligleder og en av eierne i det moderne brønnbåt rederiet, uttaler at å bygge brønnbåt med det anerkjente verftet Aas Mek. Verksted var et naturlig valg med dette nye designet, som kombinerer både det fremste av moderne og nytt utstyr for skånsom behandling av fisken og et design som både er effektivt når en tenker på økonomi, miljø og komfort til mannskapet. Denne brønnbåten vil bli et veldig attraktivt fartøy og arbeidsplass i denne bransjen, som er under kontinuerlig utvikling for å tilfredsstille stadig nye krav og gi oppdrettsnæringen topp utstyr for å sikre topp kvalitet på fisken og effektiv og skånsom behandling på anleggene.

 

Halvard Aas, som er daglig leder og en av eierne i Aas Mek. Verksted AS, uttaler at det gode samarbeidet vi har hatt med Bømlo Brønnbåtservice gjennom mange år, har bidratt mye til at vi har kommet så langt med utvikling og løsninger som vi kan presentere i nybyggene våre. Denne nye brønnbåttypen som vi nå skal få gleden av å bygge, er spekket med det ypperste av det som kan monteres inn og effektivisere en brønnbåt, både når det gjelder fiskevelferd, miljøhensyn for å hindre smitte spredning, skånsomhet for anleggene, redusert energi forbruk og utslipp av NOX, og ikke minst øket komfort for fisk og mannskap.  Vi mener at denne båten skal greie å mestre de fleste oppgaver og bli et veldig attraktivt verktøy i markedet.

 

Nybygget vil bli utstyrt med verftets spesialutviklede vaske og desinfiseringssystem «Well Wash». Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste og losse systemet og luftekasser i en automatisk syklusstyrt prosess.

 

Lastesystemet er arr. med avsiling for sjøvann og ferskvann for bruk ved ferskvannsbading av fisken for avlusing og amøbe behandling. Nybygget er videre arrangert med luftesystem for avgassing av vannet ved lukket transport, oksygen og Ozon anlegg, H2O2 innblandingssystem, filter for luseoppsamling og UV behandling av full sirkulasjon og full automatisk overvåkning av fisken, er denne båten utrustet og spekket til å klare selv de meste krevende oppgaver på en effektiv og trygg måte.

 

Verftet har sammen med Vik Elektro utviklet et automasjons- og overvåkingssystem type Well 3000, for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter.

 

For mannskaps bekvemmeligheter kan det nevnes topp utstyrt messe og bysse med det siste innen profesjonelt bysseutstyr, kaffebar ved arbeidsdekk, tv-stue, salong med panorama utsikt, kino, trimrom og det aller nyeste, sky lounge med Jacuzzi og sittegruppe på toppen av styrhuset med 360o panoramautsikt. Videre er båten utstyrt kun med en-mannslugarer med egne toalett og dusj, TV, musikkanlegg og sofagruppe, som gjør denne båten til en meget attraktiv arbeidsplass.