«Tilbake til oversikt

Pressemelding - ny kontrakt - bygg nr. 203

Vi vil her orientere om ny kontrakt inngått med Kerko Seatrans AS på bygging av brønnbåt av verftets eget design, type AAS 3002 ST.

                                                                        

  ORIENTERING OM KONTRAKT PÅ NYBYGG - BRØNNBÅT

Vi vil her orientere om ny kontrakt inngått med Kerko Seatrans AS på bygging av brønnbåt av verftets eget design, type AAS 3002 ST.
 
Kerko Seatrans AS, er et brønnbåtrederi som eies av familien Haugland, selskapet er en del av Hauglandgruppen. Kerko Seatrans AS, driver pr idag en brønnbåt på 1800 m3.

Nybygget er en brønnbåt av typen AAS 3002 ST med en lastekapasitet på 3000 m3. Skrog til nybygget vil bli bygget i utlandet og båten skal overleveres rederiet sommeren 2020.

Skipet er arrangert for transport av levende fisk i åpent og lukket system, samt arrangert for å være servicefartøy for oppdrettsanlegg. Nybygget blir videre utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken. System for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og AGD behandling ved bruk av ferskvann.

Nybygget er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken. Skipet vil også bli arrangert med et nyutviklet system for undertrykkslasting over sorteringsmaskiner, med en kapasitet på 300 tonn i timen.

 Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner;

Lengde o.a. 76,96 m, Bredde 17,80 m og Dybde i riss 5,90 m.

Lasteromsvolumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av 450 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Skipet vil ha innredning for 12 personer.

Vi fra verftets side ser på denne kontrakten med Kerko Seatrans AS som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåt bygger. Dette gjør at verftet har full sysselsetting til sommeren 2020.

Vestnes, 21.08.2018