«Tilbake til oversikt
Bygg #169

M / S Øyfjord

Rederiet Bømlo Brønnbåtservice AS som mottok skipet, er hjemmehørende på Bremnes i Hordaland.
Dette er brønnbåt nr. 7 som leveres fra Aas Mek. Verksted A/S til Bømlo Brønnbåtservice AS.

 

M/S « ØYFJORD»

 Brønnbåt type AAS 702T

 

Aas Mek. Verksted A/S

leverte den 30.april 2003 sitt nybygg nr. 169, en brønnbåt av typen AAS 702 T. Dåpsseremonien blir avholdt på Bremnes lørdag den 10. mai 2003.

 Rederiet Bømlo Brønnbåtservice AS

som mottok skipet, er hjemmehørende på Bremnes i Hordaland. Dette er brønnbåt  nr. 7 som leveres fra Aas Mek. Verksted A/S til Bømlo Brønnbåtservice AS.

ARRANGEMENT

Båten er bygget i stål med overbygg i aluminium, er utstyrt og arrangert for føring av levende fisk, sortering, avlusing, bulkføring av fisk nedkjølt med RSW m.m. Nybygget er arrangert og utstyrt med nyeste teknologi for sikker og rasjonell føring av fisk samt trykksystem for lasting og lossing.

INNREDNING

Det er innrednings fasiliteter for 6 personer, fordelt på 4 enmannslugarer og en tomannslugar alle med dusj og toalett.

Båten er arrangert med stor og romslig messe med salong, bysse, storesrom, vaskerom og garderobe.

Rorhuset er arrangert med operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyring av dekkskran, brønnventiler, last overvåking, ballastsystem, sirkulasjonssystem  m.m.

ELEKTRONISK UTSTYR

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til nord- og østersjøfart.

LASTEARRANGEMENT

Lasterommet er på totalt 700m3 fordelt på to rom med trengesystem. I bunn for og akter, er det montert hydrauliske brønnluker for sirkulasjon i rommet.

For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk laste- og lossesytem, et dobbelt vacuumpumpeanlegg med 2x6200l tanker, sorterings- og fisketelleutstyr, samt arrangert for håving.

Lasterommet er tilknyttet et RSW anlegg med kapasitet på ca. 450.000 kcal/t, for nedkjøling av vann og fisk ned til -1,5 grader C. Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro. For desinfisering av lasterom og rørsystem er det montert ozon anlegg med kap. 360 gr/t. Dette systemet brukes også for produksjon av oksygen for innblanding i sjøvann med last.

Lasterommet er også tilknyttet vannlufte anlegg for bruk ved transport av fisk med lukket brønn for nedkjøling, smolttransport, transport i sykdomsområder og lignende.

DEKKSUTSTYR

På hoveddekk er montert en Palfinger epsilon 28 t/m lossekran m/2 tonns vinsj, påmontert hov for direkte lossing, samt en 14 t/m Palfinger-kran på poopdekk akter med 1,5 t vinsj.

Fortøynings- og redningsutstyr i hht klasse.

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Cat  3512B HD, 1500 HP v/1200 rpm som er tilkoplet et Finnøy gear og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av 2 stk. Cat 3406 TA aggregatmotorer, hver med en ytelse på 345 BkW, 400kvA, 3x440 V - 60 Hz, samt et havneaggregat Nogva/John Deere Marine på 80 kW.

For best mulig manøvrering, er det montert en 250 hk sidepropeller foran og en på 250 hk akter.

For rengjøring og desinfisering av lasterom er det montert høytrykksvaskere med steam og skumleggingsutstyr.

PUMPEROM

Sirkulasjonssystem er utstyrt med oxygenering av sjøvann i lasterom, spesielt ved rundsirkulering/lukket system, avlusing ol. operasjoner.

For overvåking og regulering av oksygeninnholdet i vannet er det montert et automatisk oksygenmåler- og doseringsanlegg. I tillegg er lasterom utstyrt med undervanns belysning og videoovervåking for overvåking av tilstanden til fisken under transport.

 

 

Dimensjoner

 

 

Lengde o.a. 43,89 m
Lengde p.p 40,05 m
Bredde

10 m

Dybde i riss 4,7 m
Tonnasje 499 Brt
Lasteromskap. 700 m3
Servicefart 14,5 knop