«Tilbake til oversikt

M/S Chris Erling

Rederi Brønnbåtsersice AS som mottok skipet, er hjemmehørende på Hansnes i Troms.
Dette er brønnbåten nr. 23 som er levert fra Aas Mek. Verksted A/S.

M/S Chris Erling

Brønnbåt type AAS 500

Aas Mek. Verksted A/S

leverte den 4. desember 1999 sitt nybygg nr. 155, en brønnbåt av typen AAS 500.

Rederi Brønnbåtsersice AS

som mottok skipet, er hjemmehørende på Hansnes i Troms. Dette er brønnbåten nr. 23 som er levert fra Aas Mek. Verksted A/S.

ARRANGEMENT

Båten er bygget i stål med overbygg i aluminium, er utstyrt og arrangert for føring av levende fisk, sortering, avlusning, bulkføring av fisk nedkjølt med RSW m.m.

INNREDNING

Det er innredningsfasiliteter for 5 personer, fordelt på 5 enmannslugarer.

Båten er arrangert med stor og romslig messe med salong.

Byssen har funksjonell innredning, med integrerte hvitevarer av høg kvalitet.

Videre er det eget storesrom, vaskerom, dusj/wc, og garderoben har eget wc.

Rorhuset er arrangert med operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyring av dekkskran, brønnventiler, sirkulasjonspumper, ballastsystem, sirkulasjonssystem  m.m.

Ventilasjonsvifter er montert for avsug fra bysse og vaskerom, og vifte med varmeelement for innblåsing av friskluft til innredningen.

ELEKTRONISK UTSTYR (hovedkomponenter)
 

Båten er utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til Skipskontrollen, Liten Kystfart.

LASTEARRANGEMENT

Lasterommet er på 500m3 i ett rom. I bunn for og akter, er det montert hydrauliske brønnluker for sirkulasjon i rommet.

For lasting og lossing av levende fisk er det montert et dobbelt vacuumpumpeanlegg med sorterings- og telleutstyr.

Et RSW anlegg med en kapasitet på ca. 320.000 kcal/t, for nedkjøling av sjøvann i lasterommet til -1,5 grader C, samt sirkulasjonspumper for sirkulasjon av vann i lasterom.

DEKKSUTSTYR

På hoveddekk er montert en Epsilon lossekran m/2 tonns vinsj, påmontert hov for direkte lossing, samt en Palfinger-kran på poopdekk akter.

Fortøynings- og redningsutstyr i hht klasse.

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Caterpillar 3508B,

på 746 BkW v/1600 rpm. som er tilkoplet et Finnøy gear og propell-anlegg.

Strømproduksjon besørges av 2 stk. Cat. 3406DITA, hver med en ytelse på 300 kva, 240 KW, 3x230 V - 50 Hz.

For best mulig manøvrering, er det montert en 200 hk sidepropeller foran og en på 150 hk akter.

For rengjøring og desinfisering av lasterom er det montert høytrykksvasker med skumleggingsutstyr.

PUMPEROM

I pumperom er det montert oksygenkjegler for oxygenering av sjøvann i lasterom, spesielt ved rundsirkulering/lukket system, avlusing ol. operasjoner.

For overvåking av oksygeninnholdet i vannet er det montert et oksygenmåleranlegg.

Dimensjoner

 

Lengde o.a. 34,52 m
Lengde p.p 31,11 m
Bredde

9,5 m

Dybde i riss 5,06 m
Tonnasje 455 Brt
Lasteromskap. 508 m3
Servicefart 11 knop