«Tilbake til oversikt
Bygg #189

M/S Dønnland

Norsk Fisketransport AS som mottok skipet, er hjemmehørende på Kolvereid i Nordland.
Dette var det tredje nybygget som ble levert fra Aas Mek. Verksted A/S til Norsk Fisketransport AS.

 

M/S DØNNLAND

Brønnbåt type AAS 1502 ST 

 

Aas Mek. Verksted A/S

leverte den 14. september 2012 sitt nybygg nr. 189, en brønnbåt av typen AAS 1502 ST.

Dåpsseremonien blir arrangert i Alta den 6. oktober 2012 med ordføreren i Alta kommune, Laila Davidsen som gudmor.

 

Rederiet

Norsk Fisketransport AS som mottar skipet, er hjemmehørende på Kolvereid i Nord-Trøndelag.

Dette er det tredje nybygget som leveres fra Aas Mek. Verksted A/S til Norsk Fisketransport gruppen. Båten skal betjene en langsiktig avtale som rederiet har inngått med Main Stream Norway AS.

 

ARRANGEMENT

Båten er utstyrt og arrangert spesielt for føring av levende fisk i lukket system uten utslipp av vann under transport, ved lossing o.l., samt transport i vanlig åpen brønn og UV-lukket. Videre er nybygget designet for å trykklosse over sorteringsmaskin, uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Båten er arrangert for sortering, smoltkjøring, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av sirkulasjonsvann.

 

Lastekapasiteten er på 1500 m3 fordelt på 2 lasterom med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

 

INNREDNING

Det er innredningsfasiliteter for ti personer, fordelt på fire enmannslugarer og tre tomannslugar, alle med egne dusj og toalett.

Båten er arrangert med stor og romslig messe og salong, vaskerom, garderobe, kaffebar m.m.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiske håndtering m.m. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

 

ELEKTRONISK UTSTYR

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart.

 

LASTEARRANGEMENT

Lasterommet er på totalt 1500m3 fordelt på 2 rom med skyveskott og trengesystem.

For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk laste- og lossesystem med telling og filter for luseoppsamling.

I tillegg er det montert et dobbelt vakuumpumpe anlegg med 2 x 6000 l tanker med sorterings- og telleutstyr.

Båten er videre arr. med eget system for smolt telling, tilkoblet vakuumpumpe system og trykk losse system, samt UV og 150 micron filter for behandling av sjøvann inn eller ut av lasterommene i forbindelse med transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.  UV filteret har kapasitet for behandling av 12000 m3 med vann pr time i forbindelse med avlusing.

Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom bandfilter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land for analyse.

Eget system er installert for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. For transport av fisk med lukket system er det montert utstyr for avgassing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under transport.

For vask og desinfisering av lasterom og rørsystem er det montert et automatisk vaske -og desinfiseringssystem, samt manuelle høytrykksvaskere og ozon desinfiseringsystem.

 

DEKKSUTSTYR

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene er det montert fire kraner på dekk; to på 40 t/m,  en på 32 t/m og en på 23 t/m, alle med 2,5 t vinsj.

Båten er utstyrt med sorteringsanlegg for sortering og telling av fisk i 2 ulike størrelser samt smolt telling via trykk losse system.

 

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type ABC 6MDZC på 1325 kw ved 1000 rpm, som er tilkoplet et Finnøy gear og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av 2 stk Cummins KTA38D, hver på 890 kw,

samt et havneaggregat type Nogva/Scania DI 12 62M på 190 kw.

 

For best mulig manøvrering, er det montert sidepropell for og akter,

hver på 300 kW, type Brunvoll.

Dimensjoner

 

Lengde o.a. 62,86 m
Lengde p.p 59,98 m
Bredde

12,00 m

Dybde i riss 5,90 m
Tonnasje 1536 Brt
Lasteromskap. 1500 m3
Servicefart 12,5 knop