«Tilbake til oversikt
Bygg #206

MS FÆRØYSUND

Aas Mek. Verksted A/S leverte den 16. september nybygg nr. 206, en brønnbåt av typen
AAS 3002 STDE-Hybrid til rederiet Færøy AS. Etter levering går nybygget til Helgeland/Salten, og inn på langsiktig kontrakt for Nova Sea AS og Salten Aqua AS, samt en del samarbeidende oppdrettere.

Rederiet

Færøy AS som mottar skipet er hjemmehørende på Herøy utenfor Sandnessjøen  i Helgeland og har også tidligere fått levert brønnbåten Steinar Olaisen fra vårt verft.


ARRANGEMENT   

Nybygget er av verftets eget design av typen AAS 3002 STDE-Hybrid, med en lastekapasitet på 3000 m3, og er et fartøy som er utrustet for å tilfredsstille strenge miljøkrav.

Båten har diesel-elektrisk fremdrift og ESS-batteri anlegg for hybrid drift, samt utstyr for å kunne koble seg på de nye landstrøm anleggene.

ESS-Batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere drivstoff forbruket betydelig. Båten kan ligge til kai uten bruk av generator i kortere eller lengre perioder avhengig av landstrøm kapasiteten i havnene, og som også reduserer støyutslipp til omgivelsene.

Båten er utstyrt med eksos renseanlegg, som gir 90 % reduksjon i utslipp av NOx. 

 Nybygget har en lastekapasitet på 3000 m3 fordelt på 2 lastetanker og er spesielt designet for lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolt transport og dewatering system for ferskvanns behandling av fisken.

 Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for rensing av vann, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vann parameter.  Nybygget er også arrangert med eget sorteringsrom med direkte sortering av fisken ved undertrykks lasting.  

 

INNREDNING

Båten er arrangert med innredning for 12 personer og topp utstyrt messe, salong, bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, garderober, kino, trimrom.

Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

 

 ELEKTRONISK UTSTYR

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart.

Nybygget er i tillegg utstyrt med Dynamisk posisjonsanlegg (DP) fra Brunvoll, med tanke på lasting og lossing av havmerder o.l., der fartøyet ligger med fast avstand til merd anlegget uten å fortøye og berøre anlegget.

 

LASTEARRANGEMENT

Lasterom volumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av 400-500 tonn levende fisk, avhengig av størrelse og temperaturer. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

Nybygget er designet for å trykk-losse til merd eller direkte til anlegg på land, til sortering, splitting o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Båten er arrangert med stor kapasitet for avgassing av vannet i brønnene med 4 stk CO2 luftere, oksygen og Ozon produksjonsanlegg for regulering av O2 nivå i vannet under transport og Ozon behandling ifm desinfisering av lasterom og tilknyttede system.

Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for rensing av vannet ifm UV behandling. Laste/losse systemet er arrangert med avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing.

Alt avløpsvann  kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. Dette samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

Båten er utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet på 2200 kw og som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gr C pr time.

For overvåking av last og system er det montert et automasjons- og overvåkingssystem type Well Controll for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l. i forbindelse med lasting langs merdene.

Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system "Well Wash".  Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

 

DEKKSUTSTYR

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk. Det er i tillegg montert kapstans, trommel vinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer.

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert sorteringsmaskin fra MMC First Process, Aqua Scan fisketellere og smolttellere fra WingTech.

 

MASKINERI

Fremdriftsanlegget er et diesel elektrisk Hybrid system med 2 stk 1000 kw PM- elektriske motorer som er tilkoplet et Brunvoll gear og propellanlegg, og som forsynes fra 4 stk CAT generatorsett, på totalt 5244 bkW, samt et ESS – batterianlegg med kap. på 650 kw, som benyttes til «peak shaving», strømforsyning ved anløp i havner m.m.

I tillegg er det montert et nødstrøms aggregat type Nogva Scania type DI 13 075 M på 374 kW ved 1800 o/min.

 For best mulig manøvrering er det montert 2 stk Brunvoll sidepropell akter og 1 stk baug propell.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.

 

 Underleverandører til bygg nr. 206 – MS Færøysund                                      

Framdriftsmotor:            - ABB AS, Billingstad                                22 87 20 00

Hjelpemotorer:              - Pon Power AS, Skedsmokorset                 23 17 05 00

Nød- Havneaggregat:     - Nogva Motorfabrikk AS, Søvik                70 20 84 00

Gir og propellutstyr:       - Brunvoll AS, Volda                                 70 05 90 00

Pumper:                         - PG Flow Solutions AS, Nesbru                66 77 56 00

- Allweiler AS, Hvalstad                           66 77 50 50

Elektrisk:                       - Vik Elektro AS, Tomrefjord                     71 18 81 00

Elektronisk:                   - O.Øverland AS, Molde                            71 20 24 00

DP anlegg                      - Brunvoll AS, Molde                                 71 21 96 00

Innredningsarb.:             - R&M Ship Interior AS, Molde                 41 64 90 00

Ventilasjon:                   - Copra Drift AS, Tomrefjord                    974 30 173

Brann/redningsutstyr:     - Certex Norge AS, Trondheim                   73 53 97 00

Proviantkjøleanlegg:       - GK Inneklima AS, 0611 Oslo                   22 97 47 00

MOB-båt / kran:            - Mare Safety AS, Ulsteinvik                     70 00 98 10

Sidepropeller:                - Brunvoll AS, Molde                                 71 21 96 00

Ankervinsj:                    - AS Scan, DK Hvide Sande                       4597311045

Utv. dører:                     - Libra-Plast AS, Hareid                             70 09 54 00

Innv. dører:                    - Baggerød AS / R&M Ship Interior AS      41 64 90 00

Vindu:                           - Bohamet Spolka Akcyjna, Polen               48523203904

Dekkskraner:                 - Bergen Hydraulic AS, Bergen         55 39 19 70

Laste- og lossesystem:   - MMC First Process AS, Fosnavåg            70 08 39 00

Fisketeller:                     - AquaScan AS, Hafrsfjord                         51 48 33 95

Smoltteller:                    - WingTech AS, Sundlandet                       72 45 75 20

Ozonanlegg:                  - Normex AS, Ålesund                               70 12 11 03

RSW-anlegg:                 - PTG FrioNordica AS, Malmefjorden        71 20 68 00

Styremaskin:                  - Kongsberg Maritime AS, Ålesund            81 52 00 70

UV-anlegg:                    - Sterner AS, Ski                                        64 85 94 20

Vannfilter :                    - Mosshydro AS, Drammen                        91 73 82 38

Ankerutrustning:            - Fossen Trading AS, Gjettum                    67 57 45 00

Maling:                          - Carboline, Averøy                                   924 80 808

Ventil -/ rørutrustning:   - Robinet AS, Ulsteinvik                            70 00 90 50

                                      - Brødrene Dahl AS, Oslo                           70 17 52 50

CO2-brannslukking:       - Tyco Fire & Integrated Solutions, Oslo     22 91 76 00

Toalettanlegg:                - Jets Vacuum AS, Hareid                          70 03 91 00