«Tilbake til oversikt
Bygg #146

M/S Gripfisk

M/S Gripfisk - ble den 31.05.97 overlevert til Grip Skipsinvest A/S fra Aas Mek. Verksted AS under dåpssermoni i Kristiansund. Nybygget går inn på fast charter for Domstein A/S i Måløy og er den 16. brønnbåten fra vårt verft.

M/S Gripfisk

Bygg nr. 146 - M/S Gripfisk - ble den 31.05.97 overlevert til Grip Skipsinvest A/S, 6501 Kristiansund-N, fra Aas Mek. Verksted AS, Vestnes, under dåpssermoni i Kristiansund.  Nybygget går inn på fast charter for Domstein A/S i Måløy og er den 16. brønnbåten fra vårt verft.

Nybygget er en brønnbåt med en lasteromskapasitet på hele 630 m3, og den største brønnbåtene som er bygget hittil.  Båten vil ha kapasitet for føring av over 100 tonn laster med levende fisk.

Båten er tilpasset de aller nyeste krav og forskrifter for føring av levende fisk og smolt samt bulklast med RSW-kjøling, og utrustet for Europeisk fart.

Hovedaktiviteten vil bli føring av levende sei og laks.

Arrangement

Båten er bygget i stål med aluminium rorhus, og er utstyrt og arrangert for føring av levende fisk og bulkføring med RSW-kjøling. Forfra er skroget inndelt i forepeak, pumperom med storesrom, lasterom og maskinrom med hekk- og vingtanker for brennolje.

Innredning

I dekkshus akter er det innredet lugar for 5 personer, messe m/ salong, vaskerom, dusj, inngang fra dekk m/ garderobe og toalett, oppgang til rorhus og nedgang til maskinrom med verksted.

 All innredning er utført i Fibo laminatplater, og er holdt i en lys, trivelig og  rengjørings-vennlig utførelse.

Messen er utstyrt med romslig salong, messebord m.m. Bysse er utstyrt med alle tekniske hjelpemidler. Rorhus er innredet med bropult for instrumenter, 2 stk. skipperstoler og kartbord, samt eget toalett.

Rorhuset er arrangert med operatørposisjon for manøvrering av båten, fjernstyring av brønnventiler, sirkulasjonspumper, ballastsystem, sirkulasjonssystem  m.m.

Av elektrisk utstyr er det montert Furuno FM-2520 VHF, Jotron TRON 30S MK» nødpeilesender, Jotron TRON SART 9ghz radartransponder, Furuno FCV-581 ekkolodd, Furuno FR 2110 redar, Furuno M-1931 radar, Robertson RGC 10 gyrokompass, Robertson AP9 MK3 autopilot, Koden KGP 98D D-GPS,

Telchart T 2022 kartplotter m/17’’ skjerm, Accosiate 2000 NMT 450 mobiltlf.,

OKI 450 telefax, radio og TV.

Ventilasjonsvifter er montert for avsug fra bysse og vaskerom, og vifte med varmeelement for innblåsing av friskluft til messe og lugarer, samt air-condition system for innredning.

Lastearrangement

Lasterommene på 630m3 er delt med et langsgående delingsskott. I bunn for og akter er det montert 8 brønnventiler for sirkulasjon i brønnen. Under bakken er det montert en lasteejektor av typen Flatsetsund.

Dekksutstyr

På hoveddekk er det montert en lossekran av type Palfinger PK 32000 MC, påmontert håv for direkte lossing av rommet uten bruk av mantel. Båten er videre utstyrt med

2 x 6 manns redningsflåter,  redningsdrakter m.v. På bakken er det montert 1 stk. ankervinsj type Petter og 1 stk. dekkskran type Tico 13 t/m.

Maskineri

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Caterpillar 3512 TAB på 999 KW

v/ 1600 rpm. som er tilkoplet et Finnøy G50FK gear med red. 5,50 : 1.

Propellgear er utstyrt med PTO med separate elektriske clutcher for drift av hydr.anlegg. Propellutstyr type Finnøy med 4 bladet propell Ø 2400 mm.

Strømproduksjon besørges av 2 stk. Cat. 3406TA, hver med en ytelse på 300 KVA,

220 V - 50 Hz., samt 1 stk. havneaggregat av type Iveco 8061i.25 med en ytelse på 55 KVA - 220V - 50 Hz

Båten er videre utstyrt med et el./hydr.aggregat for drift av hydr.anlegg.  Pumpe for lensing type PG-Seepex 17-6 med en kapasitet på 30m3/t. Lensevannsseperator type Heli-Sep modell 1000 med en kapasitet på 1 m3/t.

Styremaskinen er av type Tennfjord SR562  med 2 pumpeaggregat.

I maskinrommet er det i tillegg innmontert automatisk lense med senkepumper.

For og akter er det montert sidepropell av type Petter, hver på 200 HK.

For rengjøring og desinfisering av lastebrønn er det montert høytrykksspyler med skumleggingsutstyr.

For sirkulasjon  av vann i lasterommet, er det montert 4 stk. PG-Speck sirkulasjonspumper, med kap. på totalt 5100  m3/time.

Pumperom

I pumperom er det montert oksygen kjegle av type Aquaterm K-1000 for oxygenering av sjøvann i lasterom, spesielt ved rundsirkulering/lukket system, avlusing ol. operasjoner. For overvåking av last er det montert Oxyguard oksygenmåleranlegg for overvåking av oksygeninnholdet i vannet. Videre er det montert RSW-anlegg av type Aquaterm med kap. på 320.0000 kcal/t, som er tilkoplet eget sirkulasjonssystem i lasterommet.

Videre er det montert septiktank med automatisk tømming, hydroforpumpe for fersk-vannssystemet, samt varmtvannstank

Dimensjoner

 

 

Lengde o.a. 40,3 m
Lengde p.p  
Bredde

9,5 m

Dybde i riss 5 m
Tonnasje 475 Brt
Lasteromskap. 630 m3
Servicefart