«Tilbake til oversikt
# 205

MS GROTANGER

Aas Mek. Verksted A/S leverte den 9. mars nybygg nr. 205, en brønnbåt av typen AAS 3002 ST til rederiet Brønnbåt Nord AS.
Etter levering går nybygget nordover og på oppdrag for sine eierselskap. Dåp og åpen båt blir ikke gjennomført nå, men dette vil bli arrangert seinere når korona situasjonen tillater det.

Brønnbåt Nord AS som mottar skipet ble stiftet i 2015 og er hjemmehørende på Engenes i Ibestad kommune. Selskapet er et lokalt samarbeid mellom Salaks AS, Gratanglaks AS og Kleiva Fiskefarm AS. Rederiet har to brønnbåter fra før, som også er tidligere Aas bygg.


Tekniske opplysninger 

·     Lengde o.a          :         76,96 m

·     Bredde               :         17,80 m

·     Dybde i riss        :           5,90 m

·     Lasteromskap.    :         3000 m3

·     Servicefart          :         13 knop

 

 

ARRANGEMENT   

Nybygget er av verftets eget design av typen AAS 3002 ST med et rom brønnvolum på 3000 m3.

Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte. Null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter, avluseranlegg for termisk avlusing og system for ferskvanns behandling av fisken m.m. 

I tillegg er båten også arrangert med et nyutviklet system for direkte sortering av fisken ved lasting via 2 store sorteringsmaskiner med kapasitet opp til 300 tonn i timen, montert i et eget undertrykks rom som en del av laste linjen.

 

INNREDNING

Båten er arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter.

Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, trimrom.

Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all last og fiske håndtering. Båten er utstyrt med vakuum toalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

 

ELEKTRONISK UTSTYR

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart.

 

LASTEARRANGEMENT

Lasterom volumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av 400-450 tonn levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

Nybygget er designet for skånsom undertrykks lasting med integrert sortering av fisken, overtrykk lossing til merd eller anlegg på land, sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Båten er arrangert med CO2 luftere for avgassing av vannet i brønnene, O2 produksjon og innblandings system for oksyginering av vannet under lukket transport, ferskvanns behandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.

Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing, ferskvanns behandling, smolt lasting o.l.  

Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

Båten er også utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet på 2200 kw og som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gr C pr time.

For overvåking av last og system er det montert et automasjons- og overvåkingssystem type Well Controll for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l. i forbindelse med lasting langs merdene.

Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system "Well Wash".  Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

 

DEKKSUTSTYR

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk. Det er i tillegg montert kapstans, trommel vinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer.

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert Aqua Scan fisketellere og smolttellere fra WingTech.

 

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Wärtsilä 9L20 på 1980 kW ved 1200 rpm, som er tilkoplet et Brunvoll Volda gear og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av to stk Wärtsilä 8L20 generatorsett hver på 1760 kW, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 075 M på 374 kW ved 1800 o/min.

For best mulig manøvrering er det montert Brunvoll sidepropell forut og akter.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.

 

Underleverandører til bygg nr. 205 – MS Grotanger

                                     

Hovedmotor:                 - Wärtsilä Finland                                      

Hjelpemotorer:              - Wärtsilä Finland  

Nød- Havneaggregat:     - Nogva Motorfabrikk AS, Søvik                70 20 84 00

Gir og propellutstyr:       - Brunvoll Volda AS, Volda                       70 05 90 00

Pumper:                         - PG Flow Solutions AS, Nesbru                66 77 56 00

- Allweiler AS, Hvalstad                           66 77 50 50

Elektrisk:                       - Vik Elektro AS, Tomrefjord                     71 18 81 00

Elektronisk:                   - O.Øverland AS, Molde                            71 20 24 00

Innredningsarb.:             - R&M Ship Interior AS, Molde                 41 64 90 00

Ventilasjon:                   - AF AeronMollier AS, Stavanger              38 32 78 00

Brann/redningsutstyr:     - Certex Norge AS, Trondheim                   73 53 97 00

Proviantkjøleanlegg:       - GK Inneklima AS, 0611 Oslo                   22 97 47 00

MOB-båt / kran:            - Maritime Partner AS, Ålesund                  70 17 15 65

Sidepropeller:                - Brunvoll AS, Molde                                 71 21 96 00

Ankervinsj:                    - AS Scan, DK Hvide Sande                       4597311045

Utv. dører:                     - Libra-Plast AS, Hareid                             70 09 54 00

Innv. dører:                    - Baggerød AS / R&M Ship Interior AS      41 64 90 00

Vindu:                           - Bohamet Spolka Akcyjna, Polen               48523203904

Dekkskraner:                 - Bergen Hydraulic AS, Bergen         55 39 19 70

Laste- og lossesystem:   - MMC First Process AS, Fosnavåg            70 08 39 00

Fisketeller:                     - AquaScan AS, Hafrsfjord                         51 48 33 95

Sorteringsteller:             - MMC First Process AS, Fosnavåg            70 08 39 00

Smoltteller:                    - WingTech AS, Sundlandet                       72 45 75 20

Ozonanlegg:                  - Normex AS, Ålesund                               70 12 11 03

RSW-anlegg:                 - FrioNordica AS, Malmefjorden                71 20 68 00

Styremaskin:                  - Kongsberg Maritime AS, Ålesund            81 52 00 70

UV-anlegg:                    - Sterner AS, Ski                                        64 85 94 20

Lusefilter:                      - Mosshydro AS, Drammen                        91 73 82 38

Ankerutrustning:            - Fossen Trading AS, Gjettum                    67 57 45 00

Maling:                          - Multi Marine AS / Carboline, Averøy       924 80 808

Ventil -/ rørutrustning:   - Robinet AS, Ulsteinvik                            70 00 90 50

                                      - Brødrene Dahl AS, Oslo                           70 17 52 50

CO2-brannslukking:       - Tyco Fire & Integrated Solutions, Oslo     22 91 76 00

Toalettanlegg:                - Jets Vacuum AS, Hareid                          70 03 91 00