«Tilbake til oversikt
Bygg #153

M/S K.M. Myran

Rederi Brønnbåtservice AS som mottok skipet, er hjemmehørende på Hansnes i Troms.
Dette er brønnbåten nr. 22 som er levert fra Aas Mek. Verksted A/S.
Rederiet har ytterligere en brønnbåt i ordre hos oss, det er en AAS 500 som skal leveres i desember 1999.

M/S K.M. Myran

Brønnbåt type AAS 452

Aas Mek. Verksted A/S

leverte den 9. september 1999 sitt nybygg nr. 153, en brønnbåt av typen AAS 452.

 Rederi Brønnbåtservice AS

som mottok skipet, er hjemmehørende på Hansnes i Troms. Dette er brønnbåten nr. 22 som er levert fra Aas Mek. Verksted A/S. Rederiet har ytterligere en brønnbåt i ordre hos oss, det er en AAS 500 som skal leveres i desember 1999.

ARRANGEMENT

Båten er bygget i stål med overbygg i aluminium, er utstyrt og arrangert for føring av levende fisk, sortering, avlusning, bulkføring av fisk nedkjølt med RSW m.m.

Forfra er skroget inndelt i forepeak, pumperom, lasterom, maskinrom og akterskip med tanker for brennolje, lagertanker for hydraulikkolje og smøreolje.

INNREDNING

Det er innredningsfasiliteter for 5 personer, fordelt på 3 enmannslugarer og en tomannslugar.

Båten er arrangert med stor og romslig messe med salong.

Byssen har funksjonell innredning, med integrerte hvitevarer av høg kvalitet.

Videre er det eget vaskerom, dusj/wc, og garderoben har eget wc.

Rorhuset er arrangert med operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyring av dekkskran, brønnventiler, sirkulasjonspumper, ballastsystem, sirkulasjonssystem  m.m.

Ventilasjonsvifter er montert for avsug fra bysse og vaskerom, og vifte med varmeelement for innblåsing av friskluft til innredningen.

LASTEARRANGEMENT

Lasterommet er på 480m3 i to rom. I bunn, for og akter, er det montert hydrauliske brønnluker for sirkulasjon i rommet.

For lasting og lossing av levende fisk er det montert et dobbelt vacuumpumpeanlegg med sorterings- og telleutstyr fra Vestnes System AS.

Videre er det montert RSW anlegg med en kapasitet på ca. 320.000 kcal/t, for nedkjøling av sjøvann i lasterommet til -1,5 grader C.

Videre er det montert sirkulasjonspumper for sirkulasjon av vann i lasterom.

DEKKSUTSTYR

På hoveddekk er montert en lossekran av typen Epsilon Herkules E28.110 m/2 tonns vinsj, påmontert hov for direkte lossing, samt en Palfinger PK 8080 kran på poopdekk akter.

Båten er videre utstyrt med en RFD redningsflåte for 6 personer, redningsdrakter m.m.

På bakken er det montert en ankervinsj av typen Rapp Hydema AW-580/112.

Som mob.-båt er det en 6 manns Narwhal SV-400 m/25 hk. utenbordsmotor.

 

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Caterpillar 3508 TA serie B,

på 746 BkW v/1600 rpm. som er tilkoplet et Finnøy GXU420FK gear med red. 5,5 : 1.

Propellgear er utstyrt med PTO med separate clutcher for drift av sidepropeller. Finnøy propell, type P50.220.4 med 4 blad i dyse og en diameter på Ø 2200 mm.

Strømproduksjon besørges av 2 stk. Cat. 3406TA, på 257 BkW v/1500 rpm, hver med en ytelse på 300 kva, 240 KW, 3x230 V - 50 Hz.

Båten er videre utstyrt med et el./hydr.aggregat for drift av hydr.anlegg, en pumpeutrustning fra Ing. Per Gjerdrum AS, styremaskinen er av typen Tennfjord SR562 med 2 pumpeaggregat.

For best mulig manøvrering, er det montert 2x150 hk. sidepropeller for og akter fra Petter’s Marine Hydraulic AS. For rengjøring og desinfisering av lasterom er det montert høytrykksvasker med skumleggingsutstyr.

 PUMPEROM

I pumperom er det montert to oksygenkjegler for oxygenering av sjøvann i lasterom, spesielt ved rundsirkulering/lukket system, avlusing ol. operasjoner.

For overvåking av oksygeninnholdet i vannet er det montert Oxyguard oksygenmåleranlegg.

 

Dimensjoner

 

Lengde o.a. 32,14 m
Lengde p.p 28,11 m
Bredde

8 m

Dybde i riss 5,30 m
Tonnasje 345 Brt
Lasteromskap. 480 m3
Servicefart 11 knop