«Tilbake til oversikt
Båt #162

M/S LangsundRederiet Brønnbåtservice AS som mottok skipet, er hjemmehørende på Hansnes i Troms.
Dette er brønnbåt nr. 3 som er levert fra Aas Mek. Verksted A/S til Brønnbåtservice AS.

M/S Langsund

Brønnbåt type Aas 700

 

Aas Mek. Verksted A/S

leverte den 3. januar 2002 sitt nybygg nr. 162, en brønnbåt av typen AAS 700.

 

Rederiet Brønnbåtservice AS

som mottok skipet, er hjemmehørende på Hansnes i Troms. Dette er brønnbåt  nr. 3 som er levert fra Aas Mek. Verksted A/S til Brønnbåtservice AS.

 ARRANGEMENT

Båten er bygget i stål med overbygg i aluminium, er utstyrt og arrangert for føring av levende fisk, sortering, avlusing, bulkføring av fisk nedkjølt med RSW m.m. Skroget er bygget i Latvia ved Riga Ship Yard.

INNREDNING

Det er innredningsfasiliteter for 5 personer, fordelt på 5 enmannslugarer med dusj og toalett.

Båten er arrangert med stor og romslig messe med salong, bysse, storesrom, vaskerom og garderobe.

Rorhuset er arrangert med operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyring av dekkskran, brønnventiler, lastovervåking, ballastsystem, sirkulasjonssystem  m.m.

ELEKTRONISK UTSTYR

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til nord- og østersjøfart.

LASTEARRANGEMENT

Lasterommet er på 700m3 i ett rom. I bunn for og akter, er det montert hydrauliske brønnluker for sirkulasjon i rommet.

For lasting og lossing av levende fisk er det montert et dobbelt vacuumpumpeanlegg med 2x6200l tanker og sorterings- og telleutstyr, samt undertrykks lastesystem med fisketellesystem.

Lasterommet er tilknyttet et RSW anlegg med kapasitet på ca. 380.000 kcal/t, for nedkjøling av vann og fisk ned til -1,5 grader C. Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro.

DEKKSUTSTYR

På hoveddekk er montert en Palfinger 36 t/m lossekran m/3 tonns vinsj, påmontert hov for direkte lossing, samt en 14 t/m Palfinger-kran på poopdekk akter med 1,5 t vinsj.

Fortøynings- og redningsutstyr i hht klasse.

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Caterpillar 3512TA på 1700 HK som er tilkoplet et Finnøy gear og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av 2 stk. Caterpillar generatorsett type 3406TA, hver med en ytelse på 320 ekW, 400kvA, 3x440 V - 60 Hz, samt et havneaggregat Nogva/John Deere Marine på 80 kW.

For best mulig manøvrering, er det montert en 250 hk sidepropeller foran og en på 250 hk akter.

For rengjøring og desinfisering av lasterom er det montert høytrykksvaskere med steam og skumleggingsutstyr. 

PUMPEROM

I pumperom er det montert oksygenkjegler for oxygenering av sjøvann i lasterom, spesielt ved rundsirkulering/lukket system, avlusing ol. operasjoner.

For overvåking og regulering av oksygeninnholdet i vannet er det montert et automatisk oksygenmåleranlegg. I tillegg er lasterom utstyrt med undervanns belysning og videoovervåking.