«Tilbake til oversikt
BN 188 - AAS 1502 ST

M/S Øylaks

Aas Mek. Verksted A/S leverte den 24. februar 2012 sitt nybygg nr. 188, en brønnbåt av typen AAS 1502 ST. Bømlo Brønnbåtservice som mottar skipet, er hjemmehørende på Stord. Dette er den 11. brønnbåten som leveres til dem.

M/S ØYLAKS

Brønnbåt type AAS 1502 ST

 

Aas Mek. Verksted A/S

levereteden 24. februar 2012 sitt nybygg nr. 188, en brønnbåt av typen AAS 1502 ST.

Dåpsseremonien ble arrangert ved Notahaugsbrygga, Stord den 3. mars kl.14.00. Veronica Agasøster var gudmor.

 

Rederiet

Bømlo Brønnbåtservice som mottok skipet, er hjemmehørende på Stord. Dette var den 11. brønnbåten som leveres fra Aas Mek. Verksted A/S til Bømlo Brønnbåtservice AS.

 

ARRANGEMENT

Båten er utstyrt og arrangert spesielt for føring av levende fisk i lukket system uten utslipp av vann under transport, ved lossing o.l., samt transport i vanlig åpen brønn og UV-lukket.

 Båten er arrangert for sortering, smoltkjøring, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av sirkulasjonsvann.

Lastekapasiteten er på 1500 m3 fordelt på 2 lasterom med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

 

INNREDNING

Det er innredningsfasiliteter for åtte personer, fordelt på seks enmannslugarer og en tomannslugar, alle med egne dusj og toalett. Båten er arrangert med stor og romslig messe og salong, vaskerom, garderobe, kaffebar m.m.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiske håndtering m.m. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

 

ELEKTRONISK UTSTYR

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart.

 

LASTEARRANGEMENT

Lasterommet er på totalt 1500m3 fordelt på 2 rom med skyveskott og trengesystem.

For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk laste- og lossesystem med telling.  I tillegg er det montert et dobbelt vakuumpumpe anlegg med 2 x 6000 l tanker med sorterings- og telleutstyr.

Båten er videre arr. med eget system for smolt telling med FLS tellere, tilkoblet vakuumpumpe system og trykk losse system, samt UV filter for behandling av sjøvann inn eller ut av lasterommene i forbindelse med transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.  UV anlegget har kapasitet for behandling av 10-12000 m3 med vann pr time.

Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. All lus samles opp i filterposer som destrueres om bord eller leveres til land for analyse.

Eget system er installert for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. For transport av fisk med lukket system er det montert utstyr for avgassing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under transport.

For rengjøring og desinfisering av lasterom og rørsystem er det montert et automatisk vaske -og desinfiseringssystem, samt manuelle høytrykksvaskere og ozon desinfiseringsystem.

 

DEKKSUTSTYR

For håndtering av lasteslanger og assistanse på mærdene er det montert fire kraner på dekk; to på 32 t/m og to på 23 t/m, alle med 2,5 t vinsj.

Båten er utstyrt med sorteringsanlegg for sortering og telling av fisk i 2 ulike størrelser samt smolt telling via trykk losse system.

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type ABC 6MDZC på 1325 kw ved 1000 rpm, som er tilkoplet et Finnøy gear og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av 2 stk Cummins KTA38D, hver på 890 kw, samt et havneaggregat type Nogva Deer 6081AFM på 190 kw.

For best mulig manøvrering, er det montert sidepropell for og akter, hver på 300 kW, type Brunvoll.

 
photo
 

Dimensjoner

Bredde 12,00 m
Dybde i riss 5,90 m
Tonnasje

1468 Brt

Lengde o.a. 62,86 m
Lengde p.p.
59,98 m
Servicefart, ca 12,5 knop
Fartsområde Europeisk fart

Kapasiteter

Lasteromskap. 1500 m3

Hovedkomponenter

Hovedmotor ABC 6MDZC på 1325 kw ved 1000 rpm
Generator 2 stk Cummins KTA38D, hver på 890 kw
Havneaggregat Nogva Deer 6081AFM på 190 kw

Dekksmaskineri

2 stk dekkskran
32 t/m med 2,5T vinsj
2 stk dekkskran
23 t/m med 2,5T vinsj
Sorteringsanlegg Sorteringsanlegg og telling

Sidepropeller

Sidepropell for og akter:
300 kW, type Brunvoll