«Tilbake til oversikt
Bygg #158

M/S Øystrand

Rederi Bømlo Brønnbåtservice AS som mottar skipet, er hjemmehørende i Bremnes i Hordaland.
Dette er brønnbåt nr. 6 som er levert fra Aas Mek. Verksted A/S til Bømlo Brønnbåtservice AS.

M/S Øystrand

Brønnbåt type AAS 650

Aas Mek. Verksted A/S leverer den 31. mars 2001 sitt nybygg nr. 158, en brønnbåt av typen AAS 650. Dåpsseremonien blir avholdt i Bergen lørdag den. 30. mars 2001.

Rederi Bømlo Brønnbåtservice AS

som mottar skipet, er hjemmehørende i Bremnes i Hordaland. Dette er brønnbåt nr. 6 som er levert fra Aas Mek. Verksted A/S til Bømlo Brønnbåtservice AS.

ARRANGEMENT

Skroget er bygget i Latvia ved Riga Ship Yard. Båten er bygget i stål med overbygg i aluminium, er utstyrt og arrangert for føring av levende fisk, sortering, avlusing, bulkføring av fisk nedkjølt med RSW m.m.

INNREDNING

Det er innredningsfasiliteter for 5 personer, fordelt på 5 enmannslugarer.

Båten er arrangert med stor og romslig messe med salong.

Byssen har funksjonell innredning, med integrerte hvitevarer av høg kvalitet.

Videre er det eget storesrom, vaskerom, dusj/wc og garderobe.

Rorhuset er arrangert med operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyring av dekkskran, brønnventiler, sirkulasjonspumper, ballastsystem, sirkulasjonssystem  m.m.

Ventilasjonsvifter er montert for avsug fra bysse og vaskerom, og vifte med varmeelement for innblåsing av friskluft til innredningen.

ELEKTRONISK UTSTYR
 

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler.

LASTEARRANGEMENT

Lasterommet er på 650m3 i ett rom. I bunn for og akter, er det montert hydrauliske brønnluker for sirkulasjon i rommet.

For lasting og lossing av levende fisk er det montert et dobbelt vacuumpumpeanlegg med 2x2500l tanker og sorterings- og telleutstyr, samt undertrykks lastesystem med Flatsetsund video tellesystem.

Et RSW anlegg med en kapasitet på ca. 450.000 kcal/t, for nedkjøling av sjøvann i lasterommet til -1,5 grader C, samt sirkulasjonspumper for sirkulasjon av vann i lasterom. Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via et skjermbasert sentralintegrert automasjons anlegg.

DEKKSUTSTYR

På hoveddekk er montert en Palfinger 36 t/m lossekran m/3 tonns vinsj, påmontert hov for direkte lossing, samt en 14 t/m Palfinger-kran på poopdekk akter med 1,5 t vinsj.

Fortøynings- og redningsutstyr i hht klasse.

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Caterpillar 3512 TAB,

på 749 BkW/1000HK  v/1600 rpm. som er tilkoplet et Finnøy gear og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av 2 stk. Cat. 3406TA, hver med en ytelse på 320 ekW, 400kVA, 3x440 V - 60 Hz.

For best mulig manøvrering, er det montert en 250 hk sidepropeller foran og en på 250 hk akter.

For rengjøring og desinfisering av lasterom er det montert høytrykksvaskere med skumleggingsutstyr.

PUMPEROM

I pumperom er det montert oksygenkjegler for oxygenering av sjøvann i lasterom, spesielt ved rundsirkulering/lukket system, avlusing ol. operasjoner.

For overvåking av oksygeninnholdet i vannet er det montert et oksygenmåleranlegg.

Dimensjoner

 

Lengde o.a. 40,35 m
Lengde p.p 37,16 m
Bredde

10 m

Dybde i riss 4,62 m
Tonnasje 499 Brt
Lasteromskap. 650 m3
Servicefart

13 knop