«Tilbake til oversikt
Bygg #192

M/S ØYSUND

Aas Mek. Verksted A/S
leverte den 3. juli 2014 sitt nybygg nr. 192, en brønnbåt av typen
AAS 1802 ST. Dette er det andre av to søsterskip, hvor det første ble levert i februar i år.
Bømlo Brønnbåtservice AS som mottar skipet, er hjemmehørende på Stord.
Dette er den 13. brønnbåten som leveres fra Aas Mek. Verksted A/S til Bømlo Brønnbåtservice AS.


  

M/S ØYSUND

Brønnbåt type AAS 1802 ST


 

Aas Mek. Verksted A/S

leverer den 3. juli 2014 sitt nybygg nr. 192, en brønnbåt av typen AAS 1802 ST. Dette er det andre av to søsterskip, hvor det første ble levert i februar i år. Det blir dobbel dåp av BN 191 og 192 til samme rederi på Notahaugsbrygga, Leirvik på Stord lørdag 12. juli kl 14.00.

Rederiet

Bømlo Brønnbåtservice AS som mottar skipet, er hjemmehørende på Stord. Dette er den 13. brønnbåten som leveres fra Aas Mek. Verksted A/S til Bømlo Brønnbåtservice AS.

 

ARRANGEMENT

Båten er utstyrt og arrangert spesielt for føring av levende fisk i lukket system uten utslipp av vann under transport, ved lossing o.l., samt transport i vanlig åpen brønn og UV-lukket.

Båten er arrangert for sortering, smolt transport, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av alt sirkulasjonsvann. I forhold til søsterskipet levert tidligere i år, er dette fartøyet endret en del for å kunne øke trykket i lasterommene for å kunne trykklosse med en trykkhøyde på opptil 7 m. Dette er arrangert spesielt for å kunne trykklosse direkte til de nye mottakstankene på land hos Bremnes Seashore.

Lastekapasiteten er på 1800 m3 fordelt på 2 lasterom med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

 

INNREDNING

Det er innredningsfasiliteter for ti personer, fordelt på fire enmannslugarer og tre tomannslugar, alle med dusj og toalett.

Båten er arrangert med stor og romslig messe og salong, bysse, kjøl- og fryserom, vaskerom, garderobe, kaffebar, stort trimrom. laboratorium m.m.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiske håndtering m.m. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

 

ELEKTRONISK UTSTYR

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart.

LASTEARRANGEMENT

Lasterommet er på totalt 1800m3 fordelt på 2 rom med skyveskott og trengesystem.

For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk laste- og lossesystem med fisketellere, for trykklossing også til land opp til 7 m trykkhøyde.   

I tillegg er det montert et dobbelt vakuumpumpe anlegg med 2 x 6000 l tanker.

Båten er videre arr. med eget system for smolt telling tilkoblet vakuumpumpe system og trykk losse system, samt UV og filter for behandling av sjøvann inn eller ut av lasterommene i forbindelse med transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.

Filter og UV anlegget har kapasitet for behandling av alt sirkulert vann ved UV lukket transport, smolt transport, avlusing o.l.  

Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom bandfilter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land for analyse.

Eget system er installert for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

For transport av fisk med lukket system er det montert vannluftere for avgassing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport.

For rengjøring og desinfisering av lasterom og rørsystem er det montert et automatisk vaske -og desinfiseringssystem, samt manuelle høytrykksvaskere og ozon desinfiseringssystem.

DEKKSUTSTYR

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene er det montert fire kraner på dekk, to på 40 t/m og to på 23 t/m.

På bakkdekk er det montert 2 stk ankervinsjer, ene med mooring trommel, 1 stk mooringvinsj på poopdekk og 4 stk 3 t nokker på hoved- og poopdekk.

Det er montert Aqua Scan fisk tellere, samt VAKI smolt telling via trykk lossesystem.

 

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Wärtsila 8L20 på 1600 kw ved 1000 rpm, som er tilkoplet et Finnøy gear og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av 2 stk Wärtsila 6L20, hver på 1055 kw, samt et havneaggregat type Nogva Deer 6090AFM75 på 199 kw.

For best mulig manøvrering, er det montert sidepropell for og akter, hver på 300 kW, type Brunvoll.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.

    

 

 

 

Lengde o.a. 69,86 m
Lengde p.p 66,98 m
Bredde

12,00 m

Dybde i riss 5,90 m
Tonnasje 1718 Brt
Lasteromskap. 1800 m3
Servicefart 12,5 knop