«Tilbake til oversikt
Bygg #190

M/S Ro Fjell

Rederiet Rostein AS som mottok skipet, er et familieeid rederi med hovedkontor på Harøya i Sandøy kommune. Selskapet er en av de ledende i verden innen brønnbåt næringen med sine 10 brønnbåter

M/S RO FJELL

 Brønnbåt type AAS 4502 ST

 

Aas Mek. Verksted A/S

leverte den 25. mai 2013 sitt nybygg nr. 190, «verdens største brønnbåt» til rederiet Rostein AS. 

Dåpsseremonien fant sted på Steinshamn, Harøya den 25. mai med Anette Male som gudmor. Feiringen og overleveringsmiddagen videre foregikk på Rica Seilet hotell på Molde.

 

Rederiet

Rostein AS som mottok skipet, er et familieeid rederi med hovedkontor på Harøya i Sandøy kommune. Selskapet er en av de ledende i verden innen brønnbåt næringen med sine 10 brønnbåter. Hovedmarkedet er oppdrettsnæringen i Norge. Rederiets fokus på erfarent mannskap, innovasjon og sikkerhet har lagt grunnlaget for selskapets posisjon som operasjonelt ledende. Rostein AS er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert av Bureau Veritas.

Dette er det 12. nybygget vi leverer til Rostein AS og båten vil gå inn i langsiktig charter-avtale med Salmar på Frøya.

ARRANGEMENT

Båten er utviklet og designet av verftet i nært samarbeid med Rostein rederiet og har fått typebetegnelsen AAS 4502 ST.

Båten har en lastekapasitet på 4500 m3 som gir en kapasitet på føring av 650-700 tonn med levende fisk. Båten er arrangert for transport av levende laks med åpne brønner, lukket system eller semi-lukket med UV rensing av vann inn eller ut av lasterommene. Dette består i mekanisk filtrering og UV desinfeksjon av alt inn- og utstrømmende vann i lasterommene.

I tillegg kommer utstyr for oppsamling og destruksjon av lus under transport av fisken, avlusing og sortering. Videre er nybygget designet for å trykklosse over sorteringsmaskin, uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

 

Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, og er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

 

INNREDNING

Det er innredningsfasiliteter for tretten personer, alle er enmannslugarer med egne dusj og toalett.

Båten er arrangert med stor og romslig messe og salong, vaskerom, garderobe, laboratorium, kaffebar, kino, sauna, jacuzzi, trimrom m.m.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiske håndtering m.m. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

 

ENERGI ØKONOMISERING

Det er lagt stor vekt på energi besparende tiltak.  All oppvarming skjer ved bruk av spill varme fra eksos på hovedmotor via eksoskjel og som er tilknyttet et sentralvarmeanlegg med radiatorer i innredningen, verksteder, dekkshus osv.  For ytterligere energi besparelse, er all utvendig belysning og undervannslys i lasterommene av LED lys type.

 

ELEKTRONISK UTSTYR

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart, med bl.a. ECDIS kartsystem, Conning display på manøverposisjoner, IP-video overvåking osv.


 LASTEARRANGEMENT

Lasterommet er på totalt 4500 m3 fordelt på 2 rom med skyveskott og trengesystem.

For lasting og lossing av den levende fisken, er båten arrangert med stor kran dekning for slangehåndtering og tørking av not, med trykk laste- og lossesystem med telling for og akter på hoveddekk med 20’’ fisketellere og slanger.  Lastekapasiteten vil ligge på ca 6-700 tonn i timen.

Båten er utstyrt med ‘’innendørs’’ sorteringsanlegg for sortering og telling av fisken i  ulike størrelser, samt smolt telling via trykk losse/laste systemet..

I tillegg er det montert et dobbelt vakuumpumpe anlegg med 2 x 10.000 l tanker med sorterings- og telleutstyr.

 

Båten er videre arr. med eget system for UV rensing av alt vann inn og ut av lasterommene.  UV anlegget er tilknyttet rensefilter på 150 micron for filtrering før UV behandling av sjøvann inn eller ut av lasterommene i forbindelse med transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.  UV filteret blir også benyttet for oppsamling av lus ifm avlusing av fisk, og har en kapasitet for rensing av 40.000 m3 med vann pr time.

Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom bandfilter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land for analyse.

 

Eget system er installert for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

 

For transport av fisk med lukket system er det montert utstyr for avgassing og rensing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH.

 

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via fjernstyrings- og automasjonsanlegg.

 

Båten er også utstyrt med nytt 2 farget LED lys system og undervanns kamera for overvåking av fisken under transport og lasting, og ved arbeid i lasterommet.

 

For rengjøring av lasterommene og rørsystem, er det montert et automatisk vaske -og desinfiseringssystem av rederiets eget utviklede vanntåke system, som har vist seg å være meget effektivt, sterkt reduserende på kjemikalie forbruket og meget gode testresultat etter flere års bruk ombord i alle båtene i rederiet.

I tillegg er det montert manuelle høytrykksvaskere, skumleggingsanlegg og ozon desinfisering system.

 

DEKKSUTSTYR

For håndtering av lasteslanger, tørking av not og assistanse på merdene, er det montert seks kraner på dekk; 4 stk 48 t/m med 5 tonns vinsj,1 stk 115 t/m med 10 tonns vinsj og 1 stk proviant kran på 23 t/m med 2 tonns vinsj.

I tillegg er det montert 2 stk ankervinsjer, mooring vinsjer, varpvinsj med mooring trommel akter og 5 tonns nokker på dekk.

 

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Wartsila 6L32 på 2999 kw ved 750 rpm, som er tilkoplet et Finnøy gear og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av akselgenerator på hovedmotor med kapasitet på 2000 kw, 2 stk Wartsila 9L20 strømaggregat, hver på 1665 kw, samt et nød/havneaggregat type Nogva/Deere type 6090 AFM75 på 199 kw.

 

For best mulig manøvrering, er det montert sidepropell for og akter, hver på 770 kW, type Brunvoll.

 

For avfallsforbrenning er de montert en Incinerator med kapasitet på 190 000 kcal/h.

 

Vestnes, 27.05.13

   

 

 

Lengde o.a. 87,65 m
Lengde p.p 84,24 m
Bredde

17,00 m

Dybde i riss 7,90 m
Tonnasje 3893 Brt
Lasteromskap. 4500 m3
Servicefart 14,6 knop