«Tilbake til oversikt
Bygg # 161

M/S Rofisk

Rederi Rohav AS som mottar skipet, er hjemmehørende på Harøy i Møre og Romsdal.
Dette er brønnbåt nr. 9 som er levert fra Aas Mek. Verksted A/S til Rostein rederiet.

Aas Mek. Verksted A/S

leverer den 15. juli 2000 sitt nybygg nr. 161, en brønnbåt av typen AAS 650.

Rederi Rohav AS

som mottar skipet, er hjemmehørende på Harøy i Møre og Romsdal. Dette er brønnbåt nr. 9 som er levert fra Aas Mek. Verksted A/S til Rostein rederiet.

 ARRANGEMENT

Skorget er bygget på Klevset Mek. Verksted AS i Halsa. Båten er bygget i stål med overbygg i aluminium, er utstyrt og arrangert for føring av levende fisk, sortering, avlusing, bulkføring av fisk nedkjølt med RSW m.m.

INNREDNING

Det er innredningsfasiliteter for 5 personer, fordelt på 5 enmannslugarer.

Båten er arrangert med stor og romslig messe med salong.

Byssen har funksjonell innredning, med integrerte hvitevarer av høg kvalitet.

Videre er det eget storesrom, vaskerom, dusj/wc, og garderoben har eget wc.

Rorhuset er arrangert med operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyring av dekkskran, brønnventiler, sirkulasjonspumper, ballastsystem, sirkulasjonssystem  m.m.

Ventilasjonsvifter er montert for avsug fra bysse og vaskerom, og vifte med varmeelement for innblåsing av friskluft til innredningen.

ELEKTRONISK UTSTYR (hovedkomponenter)

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler.

LASTEARRANGEMENT

Lasterommet er på 650m3 i ett rom. I bunn for og akter, er det montert hydrauliske brønnluker for sirkulasjon i rommet.

For lasting og lossing av levende fisk er det montert et dobbelt vacuumpumpeanlegg med 2x5000l tanker og sorterings- og telleutstyr.

Et RSW anlegg med en kapasitet på ca. 473.000 kcal/t, for nedkjøling av sjøvann i lasterommet til -1,5 grader C, samt sirkulasjonspumper for sirkulasjon av vann i lasterom. Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via et skjermbasert sentralintegrert automasjons anlegg.

DEKKSUTSTYR

På hoveddekk er montert en Palfinger lossekran m/3 tonns vinsj, påmontert hov for direkte lossing, samt en 14 t/m Palfinger-kran på poopdekk akter med 1,5 t vinsj.

Fortøynings- og redningsutstyr i hht klasse.

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Caterpillar 3512 TAB,

på 1250 BkW/1700HK  v/1600 rpm. som er tilkoplet et Finnøy gear og propell-anlegg.

Strømproduksjon besørges av 2 stk. Cat. 3406TA, hver med en ytelse på 345 Bkw, 400kVA, 3x440 V - 60 Hz. Samt et havneaggregat type Nogva/John Deere type 60608 TFM50, med kapasitet 110kVA 3x440 – 60 Hz.

For best mulig manøvrering, er det montert en 250 hk sidepropeller foran og en på 250 hk akter.

For rengjøring og desinfisering av lasterom er det montert høytrykksvaskere med skumleggingsutstyr.

PUMPEROM

I pumperom er det montert oksygenkjegler for oxygenering av sjøvann i lasterom, spesielt ved rundsirkulering/lukket system, avlusing ol. operasjoner.

For overvåking av oksygeninnholdet i vannet er det montert et oksygenmåleranlegg.

Dimensjoner

 

Lengde o.a. 40,35 m
Lengde p.p 37,16 m
Bredde

10 m

Dybde i riss 4,62 m
Tonnasje 490 Brt
Lasteromskap. 650 m3
Servicefart 14,5 knop