«Tilbake til oversikt

M/S Rohav

Aas Mek. Verksted A/S

leverte den 19. mars 2002 sitt nybygg nr. 160, en brønnbåt av typen

AAS 700.

 

Rederiet Rohav AS

som mottok skipet, er hjemmehørende på Harøy i Møre og Romsdal. Dette er 10. nybygget som er levert fra Aas Mek. Verksted A/S til Rofiskgruppen AS.

 

 

Tekniske opplysninger

 

  • Lengde o.a                   :43,89m
  • Lengde p.p.        :40,05m
  • Bredde               :10,00m
  • Dybde i riss        :4,70m
  • Tonnasje            :499Brt
  • Lasteromskap.    :700m3
  • Service-fart, ca   :14,5 knop
  • Fartsområde:      :Nord- og Østersjøfart.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ARRANGEMENT

Båten er bygget i stål med overbygg i aluminium, er utstyrt og arrangert for føring av levende fisk, sortering, avlusing, bulkføring av fisk nedkjølt med RSW m.m. Nybygget er arrangert og utstyrt med nyeste teknologi og system for hygiene og rasjonell og sikker føring av fisk.

 

INNREDNING

Det er innredningsfasiliteter for 5 personer, fordelt på 5 enmannslugarer med dusj og toalett.

Båten er arrangert med stor og romslig messe med salong, bysse, storesrom, vaskerom og garderobe.

 

Rorhuset er arrangert med operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyring av dekkskran, brønnventiler, lastovervåking, ballastsystem, sirkulasjonssystem  m.m.

 

 

ELEKTRONISK UTSTYR


 

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til nord- og østersjøfart.


 

 


 

 

LASTEARRANGEMENT

Lasterommet er på 700m3 i ett rom. I bunn for og akter, er det montert hydrauliske brønnluker for sirkulasjon i rommet.

For lasting og lossing av levende fisk er det montert et dobbelt vacuumpumpeanlegg med 2x6200l tanker og sorterings- og telleutstyr, samt dobbelt undertrykks lastesystem med fisketellesystem.

Lasterommet er tilknyttet et RSW anlegg med kapasitet på ca. 380.000 kcal/t, for nedkjøling av vann og fisk ned til -1,5 grader C. Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro.

 

 

DEKKSUTSTYR

På hoveddekk er montert en Palfinger 36 t/m lossekran m/3 tonns vinsj, påmontert hov for direkte lossing, samt en 14 t/m Palfinger-kran på poopdekk akter med 1,5 t vinsj.

Fortøynings- og redningsutstyr i hht klasse.

 

 

 

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Deutz SBV6M 628 på 1680 HK som er tilkoplet et Finnøy gear og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av 2 stk. Scania Marine aggregatmotorer type DI 12, hver med en ytelse på 320 ekW, 400kvA, 3x440 V - 60 Hz, samt et havneaggregat Nogva/John Deere Marine på 80 kW.

 

 

For best mulig manøvrering, er det montert en 250 hk sidepropeller foran og en på 250 hk akter.

For rengjøring og desinfisering av lasterom er det montert høytrykksvaskere med steam og skumleggingsutstyr.

 

 

PUMPEROM

Sirkulasjonssystem er utstyrt med oxygenering av sjøvann i lasterom, spesielt ved rundsirkulering/lukket system, avlusing ol. operasjoner.

For overvåking og regulering av oksygeninnholdet i vannet er det montert et automatisk oksygenmåler- og doseringsanlegg. I tillegg er lasterom utstyrt med undervanns belysning og videoovervåking for overvåking av tilstanden til fisken under transport.

 

Dimensjoner

 

Lengde o.a. 49,89 m
Lengde p.p 40,05 m
Bredde

10 m

Dybde i riss 4,70 m
Tonnasje 499 Brt
Lasteromskap. 700 m3
Servicefart 14,5 knop