«Tilbake til oversikt
Bygg # 196

MS RONJA CHALLENGER

Aas Mek. Verksted A/S leverte den 29. april 2016 sitt nybygg nr. 194, en brønnbåt av typen AAS 1802 ST til rederiet Sølvtrans AS.
Sølvtrans AS som mottok skipet, er hjemmehørende i Ålesund. Sølvtrans AS er verdens største brønnbåtrederi og driver transport av levende fisk, hovedsakelig laks og ørret.

M/S RONJA CHALLENGER

Brønnbåt type AAS 1802 ST

 

Aas Mek. Verksted A/S

leverte den 29. april 2016 sitt nybygg nr. 194, en brønnbåt av typen AAS 1802 ST til rederiet Sølvtrans AS. Dåpen fant sted på Sandsøya lørdag den 30. april med Anita Halsebakk som gudmor. Dåpen var i forbindelse med rederiets 30 års jubileums arrangement som Sølvtrans AS arrangerte på Sandsøya 29. april til 1. mai.

 

Rederiet

Sølvtrans AS som mottok skipet, er hjemmehørende i Ålesund. Sølvtrans AS er verdens største brønnbåtrederi og driver transport av levende fisk, hovedsakelig laks og ørret.

Selskapet har pr i dag 19 fartøy som i stor grad går på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada, Tasmania og Chile. Selskapet ble etablert i 1986 av nåværende konsernsjef Roger Halsebakk.

 

ARRANGEMENT  

Båten er utstyrt og arrangert spesielt for føring av levende fisk i lukket og semi lukket brønn,  med UV rensing system uten utslipp av ubehandlet vann under transport, ved lossing o.l., samt transport i vanlig åpen brønn.

Båten er arrangert for sortering, smolt transport, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av alt sirkulasjonsvann. Fartøyet kan trykklosse med en trykkhøyde på opptil 7 m. Dette er arrangert spesielt for å kunne trykklosse direkte til slakteri eller mottakstanker på land.

Lastekapasiteten er på 1800 m3 fordelt på 2 lasterom med skyveskott og trykk laste- og lossesystem, og arrangert med rederiets spesielle tverrskips sirkulasjonssystem for optimal utnyttelse av tank volumet.

 

INNREDNING

Det er innredningsfasiliteter for ti personer, fordelt på seks enmannslugarer og to tomannslugarer, alle med dusj og toalett.

Båten er arrangert med stor og romslig messe og salong, bysse, kjøl- og fryserom, vaskerom, garderobe, kaffebar, stort trimrom. laboratorium m.m.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiske håndtering m.m. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

 

ELEKTRONISK UTSTYR

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart.

 

LASTEARRANGEMENT

Lasterommet er på totalt 1800m3 fordelt på 2 rom med skyveskott og trengesystem.

For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk laste- og lossesystem med fisketellere, for trykklossing også til land opp til 7 m trykkhøyde.   

I tillegg er det montert et dobbelt vakuumpumpe anlegg med 2 x 6000 l tanker.

Båten er videre arr. med eget system for smolt telling tilkoblet vakuumpumpe system og trykk losse system, samt UV og filter for behandling av sjøvann inn eller ut av lasterommene i forbindelse med transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.

Filter og UV anlegget har kapasitet for behandling av sirkulert vann ved UV lukket transport, smolt transport, avlusing o.l.  

Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land for analyse eller destruksjon.

Eget system er montert for separering av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing med ferskvannsbading, med bruk av over og undertrykks lasting uten bruk av vakuum pumpe.

Eget system er installert for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

For transport av fisk med lukket system er det montert vannluftere for avgassing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport.

For rengjøring og desinfisering av lasterom og rørsystem er det montert et automatisk vaske -og desinfiseringssystem, samt manuelle høytrykksvaskere og ozon desinfiseringssystem.

 

DEKKSUTSTYR

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene er det montert fire kraner på dekk, en på 52 t/m og en 48 t/m og to på 23 t/m.

På bakkdekk er det montert 2 stk ankervinsjer, ene med mooring trommel, 1 stk mooringvinsj på poopdekk og 5 stk 3 t nokker på hoved- og poopdekk.

Det er montert Aqua Scan fiske tellere, samt VAKI smolt telling via trykk lossesystem.

         

Tekniske opplysninger

 

  • Lengde o.a         :        69,86 m
  • Lengde p.p.        :        66,98 m
  • Bredde               :        12,00 m
  • Dybde i riss        :          5,90 m
  • Tonnasje            :        1753 BT
  • Lasteromskap.    :        1800 m3
  • Servicefart,         :        12,6 knop
  • Fartsområde:      :        Europeisk fart