«Tilbake til oversikt
Bygg #204

MS RONJA CHRISTOPHER

Aas Mek. Verksted A/S leverte den 29. oktober nybygg nr. 204, en brønnbåt av typen AAS 2502 ST til rederiet Sølvtrans AS. Etter levering går nybygget til Bømlo, og inn på langsiktig kontrakt for Bremnes Seashore.

Rederiet

Sølvtrans AS som mottar skipet er hjemmehørende i Ålesund, og er verdens største brønnbåtrederi og driver transport av levende fisk, hovedsakelig laks og ørret.

Selskapet har med dette nybygget over 20 fartøy i drift. Alle fartøyene går i stor grad på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada, Tasmania og Chile. Selskapet ble etablert i 1986 av konsernsjef Roger Halsebakk.

Vi i Sølvtrans er svært glad for at vi nå har fått overlevert enda en brønnbåt fra Aas Mek. Verksted. Dette fartøyet skal være dedikert smoltkjøring. Vi er et rederi som hele tiden har fokus på å tilby havbruksnæringen det ypperste i markedet hva gjelder både fartøy og fiskehåndteringsutstyret som vi benytter. «Vi har gjennom en årrekke samarbeidet tett med Aas Mek. Verksted for å utvikle fremtidens brønnbåter. Dette er et samarbeid vi er meget godt fornøyd med og ser frem til også å fortsette med i årene som kommer», sier Daglig leder i Sølvtrans Roger Halsebakk. «Vi i Sølvtrans er opptatt av å satse på kvalitet, samtidig som vi bidrar til lokal verdiskaping og arbeidsplasser. Dette oppnår vi gjennom å bruke lokale verft og underleverandører», fortsetter Roger Halsebakk.

 

ARRANGEMENT   

Nybygget er av verftets eget design av typen AAS 2502 ST med en lastekapasitet på 2500 m3. Båten er søsterskip til vårt bygg nr. 199 og 200 som ble levert til samme rederi i juli og desember i fjor. Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt og postsmolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående.  Nybygget er designet med rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene spesielt beregnet på lukket transport.

Båten er spesielt arrangert for transport av smolt i åpent og lukket system samt transport av slaktefisk, behandling o.l. Båten er også utstyrt med filter og UV system for vannrensing for smolt transport, avlusing og behandling av alt utslipp til sjø.

 

INNREDNING

Båten er arrangert med innredning for 10 personer i 1 og 2-mannslugarer med toalett, dusj og gode fasiliteter. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, trimrom. Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiske håndtering. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

 

ELEKTRONISK UTSTYR

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart.

 

LASTEARRANGEMENT

Lasterommet er på 2500 mfordelt på 2 rom med skyveskott og trengesystem. Dette gir en kapasitet på føring av 375 tonn med levende fisk. Nybygget er designet for skånsom undertrykks lasting og overtrykk lossing til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken. Båten er arrangert med stor kapasitet for avgassing av vannet i brønnene med 4 stk CO2 luftere, oksyginerings anlegg mm for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med lukket transport, ferskvanns behandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l. Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og AGD behandling ved bruk av ferskvann. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

Båten er også utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet på 2200 kw og som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gr C pr time. For overvåking av last og system er det montert et automasjons- og overvåkingssystem type Well Controll for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter. Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l. i forbindelse med lasting langs merdene.

Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system "Well Wash".  Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

 

DEKKSUTSTYR

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk. Det er i tillegg montert kapstans, trommel vinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer. For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert sorteringsmaskin fra MMC First Process, Aqua Scan og Vaki fisketellere, samt Vaki smoltteller.

 

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 rpm, som er tilkoplet et Brunvoll Volda gear og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av to stk CAT 3512 C hver på 1550 kW, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 323 kW. For best mulig manøvrering er det montert Brunvoll sidepropell forut og akter på 450 kW og 300 kW.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.

 

Vestnes, 30.10.2020

Aas Mek. Verksted A/S

 

 

Underleverandører til bygg nr. 204 – MS Ronja Christopher

                                     

Hovedmotor:                  - Yanmar Europe BV, Nederland /

   Maritim Motor                                        71 18 22 70

Hjelpemotorer:               - Pon Power AS, Oslo                                23 17 05 00

Nød- Havneaggregat:     - Nogva Motorfabrikk AS, Søvik                70 20 84 00

Gir og propellutstyr:       - Brunvoll Volda AS, Volda                       70 05 90 00

Pumper:                            - PG Flow Solutions AS, Nesbru                66 77 56 00

          - Allweiler AS, Hvalstad                           66 77 50 50

Elektrisk:                           - Vik Elektro AS, Tomrefjord                     71 18 81 00

Elektronisk:                      - HG Marine Electronics AS, Hareid           70 09 58 60

Innredningsarb.:             - R&M Ship Interior AS, Molde                 41 64 90 00

Ventilasjon:                      - AF AeronMollier AS, Stavanger              38 32 78 00

Brann/redningsutstyr:     - Certex Norge AS, Trondheim                   73 53 97 00

Proviantkjøleanlegg:       - GK Inneklima AS, 0611 Oslo                   22 97 47 00

MOB-båt / kran:              - Maritime Partner AS, Ålesund                  70 17 15 65

Sidepropeller:                  - Brunvoll AS, Molde                                 71 21 96 00

Ankervinsj:                       - AS Scan, DK Hvide Sande                       4597311045

Utv. dører:                     - Libra-Plast AS, Hareid                             70 09 54 00

Innv. dører:                    - Baggerød AS / R&M Ship Interior AS      41 64 90 00

Vindu:                           - Bohamet Spolka Akcyjna, Polen               48523203904

Dekkskraner:                 - Bergen Hydraulic AS, Bergen         55 39 19 70

Laste- og lossesystem:   - MMC First Process AS, Fosnavåg            70 08 39 00

Fisketeller:                     - AquaScan AS, Hafrsfjord                         51 48 33 95

Sorteringsteller:             - MMC First Process AS, Fosnavåg            70 08 39 00

Ozonanlegg:                  - Sterner AS, Ski                                        64 85 94 20

RSW-anlegg:                 - FrioNordica AS, Malmefjorden                71 20 68 00

Styremaskin:                  - Rolls Royce Marine AS, Brattvåg             81 52 00 70

UV-anlegg:                    - Sterner AS, Ski                                        64 85 94 20

Lusefilter:                      - Mosshydro AS, Drammen                        91 73 82 38

Ankerutrustning:            - Fossen Shipping AS, Gjettum                   67 57 45 00

Maling:                          - Multi Marine AS / Carboline, Averøy       924 80 808

Ventil -/ rørutrustning:   - Robinet AS, Ulsteinvik                            70 00 90 50                                                             - Brødrene Dahl AS, Oslo                           70 17 52 50

CO2-brannslukking:       - Tyco Fire & Integrated Solutions, Oslo     22 91 76 00

Toalettanlegg:                - Jets Vacuum AS, Hareid                          70 03 91 00

                                     

 

     

Tekniske opplysninger

 

  • Lengde o.a          :         69,96 m
  • Bredde               :         17,80 m
  • Dybde i riss        :           5,90 m
  • Lasteromskap.    :         2500 m3
  • Servicefart          :            13 knop