«Tilbake til oversikt
Bygg #180

M/S Ronja Harvester

Sølvtrans AS som mottar skipet, er hjemmehørende i Ålesund i Møre og Romsdal.
Dette er den 8. brønnbåten som leveres fra Aas Mek. Verksted A/S til Sølvtrans A/S

M/S RONJA HARVESTER 

Brønnbåt type AAS 1803 ST

 

Aas Mek. Verksted A/S

leverer den 16. juli 2007 sitt nybygg nr. 180, en brønnbåt av typen AAS 1803 ST til rederiet Sølvtrans A/S, Ålesund. Dette er den 8. brønnbåten som leveres fra Aas Mek. Verksted A/S til Sølvtrans A/S.

ARRANGEMENT

Dette er den største brønnbåten som er bygget hittil og har en lastekapasitet på 1900 m3 fordelt på 3 lasterom med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Dette gir et fartøy med stor fleksibilitet for å føre flere ulike sorteringer og partier samtidig.

Nybygget er også utstyrt med Dynamisk Posisjons system (DP) som gjør det mulig for båten å ligge ved oppdretts mærene og laste uten å fortøye til anleggene. 

I den forbindelse er nybygget også arrangert med laste og losse arrangement på baugen, slik at når båten skal inn til oppdrettsmærene så behøver man ikke å slakke ned fortøyningene på anlegget.  Dette gjør at lasting kan foregå i relativt dårlig vær, uten at dette belaster oppdrettsanlegget.

Båten er utstyrt og arrangert spesielt for føring av levende fisk i lukket system uten utslipp av vann under transport, ved lossing o.l., samt transport av levende fisk i vanlig åpen brønn.

Båten er utstyrt med dobbelt RSW anlegg for nedkjøling av fisken under transporten, slik at fisken er klar til produksjon når den ankommer slakteriet.

Den er også arrangert for sortering, avlusing samt bulkføring av fisk.

Denne brønnbåttypen er designet med shelterdekk som bidrar til å gjøre båten langt tryggere for mannskapet for ferdsel på dekk ved seilas på åpne havstrekninger og dårlig vær. Dette dekksarealet gir også et større innendørs areal for montering av spesialutstyr på dekk.

Båten er utstyrt med system for lufting og avgassing av resirkulert vann i lasterommene. Systemet består av et skimmer system med lufting og avskumming, der avledet skum nedbrytes til flytende væske som oppsamles og desinfiseres med varmebehandling før det slippes tilbake til sjø.

Dette er en automatisk selvregulerende prosess som vil gjøre det mulig å frakte fisk i lukket system over lengre avstander uten utslipp av noen art til omgivelsene under transporten.

Båten er spesielt tilpasset og designet for å tilfredsstille meget strenge krav til fiske transport i lukkede system, dyrehelse, miljø og hindring av smittespredning o.l. fra myndighetene i Norge og innenfor EU.

INNREDNING

Det er innredningsfasiliteter for tolv personer, fordelt på syv enmannslugarer,  en tomannslugar og en tremannslugar, alle med dusj og toalett.

Båten er arrangert med stor og romslig messe og salong, vaskerom, garderobe, kaffibar, sauna, trimrom m.m.

Rorhuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiske håndtering m.m.

På hoveddekk er det innredet eget laboratorium for bruk til overvåking av vannkvalitet og tilstand til fisken. Laboratoriet benyttes av mannskap, veterinærer og forskere som vil kunne utføre kontinuerlig analyse av vannkvalitet, prøver av fisken og lignende arbeid samtidig som båten er i drift med transport av fisk.

ELEKTRONISK UTSTYR

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler.

I tillegg er båten utstyrt med Dynamisk Posisjons system (DP), som gjør at båten ligger i fast posisjon for eksempel langs en oppdretts mære, uten å fortøye til mæren.  DP systemet benytter enten GPS satelitter for å holde posisjon, eller reflektorer som settes på oppdrettsmæren og som blir referanse punktet for båtens DP system, der båten beveger seg i takt med bevegelser i mærsystemet.  Dette gjør at båten kan ligge opp mot mær anleggene uten å fortøy og dermed uten å belaste mærene i dårlig vær eller sterk strøm.  Samtidig slipper oppdrettsanlegget å slippe ned sine anker liner for at brønnbåten skal kunne komme inntil anlegget. Systemet innholder også en Joy stick funksjon, der båten manøvreres ved bruk av Joy stick som koordinerer ror, propell, sidepropellere og lignende i en og samme hendel.  Dette gjør det langt enklere og sikrere for skipets mannskap å ligge opp i mærsystemene under vanskelige forhold med etter hvert relativt store båter som brønnbåtene begynner å bli.

LASTEARRANGEMENT

Lasterommet er på totalt 1900m3 fordelt på 3 rom med skyveskott og trengesystem.

For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk laste- og lossesystem med telling.I tillegg er det montert et dobbelt vakuumpumpe anlegg med sorterings- og telleutstyr.

Eget system er installert for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, dobbelt system for produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og vannet i lasterommet etter utlossing.

Lasterommet er tilknyttet et dobbelt RSW anlegg med kapasitet på 2 x 600.000 kcal/t for nedkjøling av vann og fisk ned til -1,5 grader C.

Alle system, last overvåking, ventilsystem, kraner og lignende, fjernstyres fra egen operatør stasjon på bro via automasjonsanlegg.

Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under transport, video overvåking av maskinrom, pumperom, dekksområder og lignende.

For rengjøring og desinfisering av lasterom er det montert et fjernstyrt høytrykksvaskesystem  med desinfiserings- og skumleggingsutstyr.

DEKKSUTSTYR

Det er montert tre dekkskraner ombord, 2 stk 32 t/m og  1 stk 23 t/m. alle med vinsj.

På for og akter dekket er det montert 6 t fortøyningsvinsjer og 5 t hjelpenokker langs SB siden for not håndtering og lignende

 MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Caterpillar 3516TAHD B på

2610 HP ved 1600 o/min. som er tilkoplet et Finnøy gear og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av 1 stk Caterpillar Generatorsett type 3512TA B, med en ytelse på 1375 kW, 1 stk akselgenerator på propellgear med kap. 1500 kw, samt et havneaggregat type Caterpillar type C9TA på 170 kW.

For best mulig manøvrering, er det montert hydrauliske sidepropell for og akter,på henholdsvis 500 kW og 390 kW.

Dimensjoner

 

 

Lengde o.a. 68 m
Lengde p.p 62,72 m
Bredde

14 m

Dybde i riss 6,30 m
Tonnasje 2057 Brt
Lasteromskap. 1900 m3
Servicefart 14 knop