«Tilbake til oversikt
Bygg #201

MS RONJA ISLANDER

Aas Mek. Verksted A/S leverer sitt nybygg nr. 201, en brønnbåt av typen AAS 1802 ST til rederiet Sølvtrans Wellboat AS. Dåpen fant sted i Ålesund den 7. desember med Kathleen Mathisen som gudmor.

Aas Mek. Verksted A/S

leverer sitt nybygg nr. 201, en brønnbåt av typen AAS 1802 ST til rederiet Sølvtrans Wellboat AS. Dåpen vil finne sted i Ålesund den 7. desember med Kathleen Mathisen som gudmor.  Etter levering går nybygget rett til Canada og inn på langsiktig kontrakt for Grieg Seafood på sine oppdretts anlegg i Canada.

Rederiet

Sølvtrans AS som mottar skipet, er hjemmehørende i Ålesund. Sølvtrans AS er verdens største brønnbåtrederi og driver transport av levende fisk, hovedsakelig laks og ørret.

Selskapet har med dette fartøyet 24 fartøy i drift. Dette inkluderer fartøyene i Chile hvor Sølvtrans er deleier. Alle fartøyene går i stor grad på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada, Tasmania og Chile. Selskapet ble etablert i 1986 av konsernsjef Roger Halsebakk.

ARRANGEMENT   

Båten er utstyrt og arrangert spesielt for føring av levende fisk i lukket system som rederiet har spesialisert seg på gjennom 16 år. Båten er også utrustet med dewater laste/losse system for ferskvanns behandling av fisken.

Båten er arrangert for sortering, smolt transport, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av alt sirkulasjonsvann. Fartøyet er spesielt konstruert for å kunne trykklosse med en trykkhøyde på opptil 15 m. Dette er arrangert spesielt for å kunne trykklosse direkte til slakteri eller mottakstanker på land.

Lastekapasiteten er på 1800 m3 fordelt på 2 lasterom med skyveskott og trykk laste- og lossesystem, og arrangert med rederiets spesielle tverrskips sirkulasjonssystem for optimal utnyttelse av tank volumet og lukket transport.

INNREDNING

Det er innredningsfasiliteter for ti personer, fordelt på seks enmannslugarer og to tomannslugarer, alle med dusj og toalett.

Båten er arrangert med stor og romslig messe og salong, bysse, kjøl- og fryserom, vaskerom, garderobe, kaffebar, trimrom, laboratorium m.m.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiske håndtering m.m. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

ELEKTRONISK UTSTYR

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler.

LASTEARRANGEMENT

Lasterommet er på totalt 1800m3 fordelt på 2 rom med skyveskott og trengesystem.

For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk laste- og lossesystem med fisketellere, for trykklossing også til land opp til 15 m trykkhøyde.   

I tillegg er det montert et dobbelt vakuumpumpe anlegg med 2 x 6000 l tanker.

Båten er spesielt arrangert for lukket transport med CO2 luftere, RSW kjøling, oksygenering m m for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.

Båten er utstyrt med filter og UV anlegget med kapasitet for behandling av vann inn eller ut av lasterommene.   

Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land for analyse eller destruksjon.

Eget system er montert for separering av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing med ferskvannsbading og gjenbruk av ferskvannet, og bruk av over og undertrykks lasting uten bruk av vakuum pumpe.

Eget system er installert for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

For transport av fisk med lukket system er det montert stor kapasitet med CO2 strippere for avgassing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport.

For rengjøring og desinfisering av lasterom og rørsystem er det montert et automatisk vaske -og desinfiseringssystem, samt manuelle høytrykksvaskere og ozon desinfiseringssystem.

DEKKSUTSTYR

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk. To på 26 t/m og to på 24 t/m for not håndtering. Det er i tillegg montert kapstans, trommel vinsjer for assistanse ved merdene, ankervinsjer og fortøyningsvinsjer.

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert Aqua Scan og Vaki fisketellere, samt Vaki smolttellere og tørrteller på sorteringsmaskin.

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 rpm, som er tilkoplet et Brunvoll Volda gear og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av to stk Nogva Cummins QSK50-DM1, hver på 1628 kW v/1800 rpm, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 323 kW.

Alle motorer er utstyrt med IMO-Tier III NOx eksos renseanlegg som gir sterkt redusert utslipp til luft.

For best mulig manøvrering er det montert sidepropell forut og akter på 450 kW og 300 kW av type Brunvoll Volda.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.

 

    

Tekniske opplysninger

 

  • Lengde o.a          :          69,86 m
  • Bredde                 :          12,00 m
  • Dybde i riss         :            6,20 m
  • Lasteromskap.    :         1800 m3
  • Servicefart           :          13 knop