«Tilbake til oversikt
Bygg #164

M/S Ronja Settler

Rederiet Sølvtrans AS som mottar skipet, er hjemmehørende i Ålesund.
Dette er 4. brønnbåt som er levert fra Aas Mek. Verksted A/S til Sølv Trans AS.

M/S Ronja Settler

 Brønnbåt type AAS 652 S 

 

Aas Mek. Verksted A/S

leverer den 12. juli 2002 sitt nybygg nr. 164, en brønnbåt av typen AAS 652 S. Dåpsseremonien blir avholdt den 3. august på Shetland. Gudmor er kona til driftssjefen på Scottish Seafarms på Shetland, Sharon Skott.  

 

Rederiet Sølvtrans AS

som mottar skipet, er hjemmehørende i Ålesund. Dette er 4. brønnbåt som er levert fra Aas Mek. Verksted A/S til Sølv Trans AS.

ARRANGEMENT

Båten er bygget i stål med overbygg i aluminium, er utstyrt og arrangert for føring av levende fisk i lukket rom med nedkjøling via RSW-anlegg eller vanlig åpen brønn, sortering, avlusing samt bulkføring av fisk.

Denne brønnbåten er bygget med skyveskott i lasterom for trenging av fisken uten å senke vannstanden. Båten er bygget med et nyutviklet sirkulasjonssytem spesielt tilpasset transport av fisk med lukket system og nedkjøling, samt etter nyeste regler for sykdoms bekjempelse. Sirkulasjonssystemet er tilknyttet et spesielt vannbehandlings- og rensesystem.

INNREDNING

Det er innredningsfasiliteter for 5 personer, fordelt på tre enmannslugarer og en tomannslugar, alle med egne dusj og toalett.

Båten er arrangert med stor og romslig messe med salong, vaskerom og garderobe, badstue m.m.

Rorhuset er arrangert med operatørposisjoner for manøvrering av båten, automasjonsanlegg for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av dekkskran m.m.

Ventilasjonsvifter er montert for avsug fra bysse og vaskerom, og vifte med varmeelement for innblåsing av friskluft til innredningen.

ELEKTRONISK UTSTYR

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler.

LASTEARRANGEMENT

Lasterommet er på 600m3  med skyveskott i lasterom og nytt kanal- og sirkulasjonssystem.

For lasting og lossing av levende fisk er det montert et dobbelt vacuumpumpeanlegg med 2x4000l tanker og sorterings- og telleutstyr, samt overvåkningssystem fra Octopus for oksygennivå og vannkvalitet.

Lasterommet er tilknyttet et RSW anlegg med kapasitet på ca. 473.000 kcal/t for nedkjøling av vann og fisk ned til -1,5 grader C. Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med undervanns video overvåking av fisken i lasterommet.

Båten er utstyrt for undertrykks lasting via Aqua Scan fisketeller.

DEKKSUTSTYR

På hoveddekk er montert en Palfinger 32 t/m lossekran, samt en 23 t/m Palfinger-kran  med radiostyring på poopdekk akter med 1,5 t vinsj.

Båten er utstyrt med et videoovervåket sorteringsanlegg for sortering og telling av fisk i 3 ulike størrelser, samt smolt telling og sortering.

Fortøynings- og redningsutstyr i hht klasse.

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Caterpillar 3512TA, 1500 HK v/1600 rpm. som er tilkoplet et Finnøy gear og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av 2 stk. Caterpillar generatorsett type 3406TA, hver med en ytelse på 345 ekW, 400kVA, 3x440 V - 60 Hz, samt et havneaggregat Nogva/John Deere Marine på 80 kW.

For best mulig manøvrering, er det montert sidepropell for og akter, hver på 250 HP.

For rengjøring og desinfisering av lasterom er det montert høytrykksvaskere med desinfiserings- og skumleggingsutstyr og Ozon anlegg.

 PUMPEROM

For overvåking og regulering av oksygeninnholdet, temperatur, PH og restozon i vannet er det montert et eget system med logging av type Octopus.

 

Dimensjoner

Lengde o.a. 40,06 m
Lengde p.p 36,42 m
Bredde

10 m

Dybde i riss 4,70 m
Tonnasje 499 Brt
Lasteromskap. 600 m3
Servicefart 14 knop