«Tilbake til oversikt
Båt #159

M/S Rostein

Rederi Rostein AS som mottar skipet, er hjemmehørende på Harøy i Møre og Romsdal.
Dette er brønnbåt nr. 10 som er levert fra Aas Mek. Verksted A/S til Rostein rederiet .

M/S Rostein

Brønnbåt type AAS 700

 

Aas Mek. Verksted A/S

leverer den 30. juni 2001 sitt nybygg nr. 159, en brønnbåt av typen AAS 700. Dåpsseremonien blir avholdt ved rederiets kai på Steinshamn lørdag den. 30. juni 2001.

Rederi Rostein AS

som mottar skipet, er hjemmehørende på Harøy i Møre og Romsdal. Dette er brønnbåt nr. 10 som er levert fra Aas Mek. Verksted A/S til Rostein rederiet .

ARRANGEMENT

Båten er bygget i stål med overbygg i aluminium, er utstyrt og arrangert for føring av levende fisk, sortering, avlusing, bulkføring av fisk nedkjølt med RSW m.m. Skroget er bygget i Latvia ved Riga Ship Yard.

INNREDNING

Det er innredningsfasiliteter for 5 personer, fordelt på 5 enmannslugarer. Båten er arrangert med stor og romslig messe med salong. Byssen har funksjonell innredning, med integrerte hvitevarer av høg kvalitet. Videre er det eget storesrom, vaskerom, dusj/wc og garderobe.

Rorhuset er arrangert med operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyring av dekkskran, brønnventiler, sirkulasjonspumper, ballastsystem, sirkulasjonssystem  m.m.

Ventilasjonsvifter er montert for avsug fra bysse og vaskerom, og vifte med varmeelement for innblåsing av friskluft til innredningen.

ELEKTRONISK UTSTYR

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler.

LASTEARRANGEMENT

Lasterommet er på 700m3 i ett rom. I bunn for og akter, er det montert hydrauliske brønnluker for sirkulasjon i rommet.

For lasting og lossing av levende fisk er det montert et dobbelt vacuumpumpeanlegg med 2x6200l tanker og sorterings- og telleutstyr, samt undertrykks lastesystem med FLS video tellesystem.

Lasterommet er tilknyttet et RSW anlegg med kapasitet på ca. 380.000 kcal/t, for nedkjøling av vann og fisk ned til -1,5 grader C. Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro.

DEKKSUTSTYR

På hoveddekk er montert en Palfinger 36 t/m lossekran m/3 tonns vinsj, påmontert hov for direkte lossing, samt en 14 t/m Palfinger-kran på poopdekk akter med 1,5 t vinsj.

Fortøynings- og redningsutstyr i hht klasse.

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type DEUTZ SBV 6M 628, 1680 HK v/1000 rpm. som er tilkoplet et Finnøy gear og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av 2 stk. Scania Marine Aggregatmotorer type DI 12, hver med en ytelse på 320 ekW, 400kVA, 3x440 V - 60 Hz, samt et havneaggregat Nogva/John Deere Marine på 80 kW.

For best mulig manøvrering, er det montert en 250 hk sidepropeller foran og en på 250 hk akter.

For rengjøring og desinfisering av lasterom er det montert høytrykksvaskere med skumleggingsutstyr.

PUMPEROM

I pumperom er det montert oksygenkjegler for oxygenering av sjøvann i lasterom, spesielt ved rundsirkulering/lukket system, avlusing ol. operasjoner.

For overvåking av oksygeninnholdet i vannet er det montert et oksygenmåleranlegg.

 

Dimensjoner

Lengde o.a. 43,89 m
Lengde p.p 40,05 m
Bredde

10 m

Dybde i riss 4,70 m
Tonnasje 499 Brt
Lasteromskap. 700 m3
Servicefart 14,5 knop