«Tilbake til oversikt
# 207

MS SKROVA

Aas Mek. Verksted A/S leverte den 21. desember nybygg nr. 207, en brønnbåt av typen AAS 1202 STDE-Hybrid til rederiet Brønnbåt Nord Lofoten AS.
Etter levering går nybygget til Skrova og inn på langsiktig kontrakt for Ellingsen Seafood. Brønnbåt Nord Lofoten AS som mottar skipet er hjemmehørende på Engenes utenfor Harstad. Rederiet ble stiftet i 2019 og er et lokalt samarbeid mellom Brønnbåt Nord AS og Ellingsen Seafood AS.
Dette er andre nybygget vi leverer til Brønnbåt Nord, forrige var levering av
MS Grotanger i mars i år.


Brønnbåt Nord Lofoten AS som mottar skipet er hjemmehørende på Engenes utenfor Harstad. Rederiet ble stiftet i 2019 og er et lokalt samarbeid mellom Brønnbåt Nord AS og Ellingsen Seafood AS.

Dette er andre nybygget vi leverer til Brønnbåt Nord, forrige var levering av

MS Grotanger i mars i år.  


Tekniske opplysninger: 

·     Lengde o.a          :         63,86 m

·     Bredde               :         14,00 m

·     Dybde i riss        :           5,30 m

·     Lasteromskap.    :         1200 m3

·     Servicefart          :         13 knop

 

ARRANGEMENT   

Nybygget er av verftets eget design av typen AAS 1202 STDE-Hybrid, med en lastekapasitet på 1200 m3.. Fartøyet er utrustet for å tilfredsstille strenge miljøkrav. Nybygget skal ha base hos Ellingsen Seafood på Skrova og er designet spesielt for å operere i et relativt eksponert og værhardt område. 

Båten har diesel-elektrisk fremdrift og ESS-batteri anlegg for hybrid drift, samt stor landstrøm kapasitet.

ESS-Batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift (Peak shaving) for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere drivstoff forbruket betydelig. Båten kan ligge til kai uten bruk av generator i kortere eller lengre perioder avhengig av landstrøm kapasiteten i havnene, noe som også bidrar sterkt til å redusere utslipp av både støy og eksos til omgivelsene.

Båten er utstyrt med eksos renseanlegg, som gir 90 % reduksjon i utslipp av NOx. 

Nybygget har en lastekapasitet på 1200 m3 fordelt på 2 lastetanker og er spesielt designet for lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolt transport og dewatering system for ferskvanns behandling av fisken.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system på en sikker og skånsom måte. Null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for rensing av vann, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vann parametere.

 

INNREDNING

Båten er arrangert med innredning for 10 personer, og topp utstyrt messe, salong, bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, garderober og trimrom.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiskehåndtering.

Båten er utstyrt med anlegg i.h.h.t. strengeste krav for rensing av både kloakk og ballastvann.  

 

 ELEKTRONISK UTSTYR

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde.

 

LASTEARRANGEMENT

Lasterom volumet er på 1200 m3 som gir en kapasitet på føring av ca 200 tonn levende fisk, avhengig av størrelse og temperaturer. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

Nybygget er designet for å trykk-losse til merd eller direkte til anlegg på land, til avluser anlegg o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Båten er arrangert med stor kapasitet for avgassing av vannet i brønnene med 4 stk CO2 luftere, oksygen og Ozon produksjonsanlegg for regulering av O2 nivå i vannet under transport og Ozon behandling ifm desinfisering av lasterom og tilknyttede system.

Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for rensing av vannet ifm UV behandling og avlusing.  Laste/losse systemet er arrangert med avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med ferskvanns behandling av fisken.

Alt avløpsvann kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. Dette samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

For mekanisk avlusing av fisken, er båten også utstyrt med et trippelt Skamik avluser anlegg med kapasitet på 150 tonn i timen.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

Båten er utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system.

Det er montert et automasjons- og overvåkingssystem type Well Controll for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logging og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l. i forbindelse med lasting langs merdene.

Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system "Well Wash".  Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

 

DEKKSUTSTYR

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk. Det er i tillegg montert kapstans, trommel vinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer.

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert fiske- og smolttellere fra WingTech AS.

 

MASKINERI

Fremdriftsanlegget er et diesel elektrisk Hybrid system med PM- elektriske motorer på totalt 1600 kW som er tilkoplet et Brunvoll gear og propellanlegg, og som forsynes fra 4 stk CAT C32 generator sett på totalt 3760 ekW.

Båten er videre utstyrt for hybrid drift og har innmontert et ESS – batterianlegg, som benyttes til å ta strøm topper «peak shaving», strømforsyning ved anløp i havner m.m.

I tillegg er det montert et nødstrøms aggregat type Nogva Scania type DI 09 074 M på 217 kW ved 1800 o/min.

For best mulig manøvrering er det montert Brunvoll sidepropeller på 300 kw akter og 450 kw baug propell. 


Underleverandører til bygg nr. 207 – MS Skrova                                     

Framdriftsmotor:            - ABB AS, Billingstad                                22 87 20 00

Hjelpemotorer:              - Pon Power AS, Skedsmokorset                 23 17 05 00

Nød- Havneaggregat:     - Nogva Motorfabrikk AS, Søvik                70 20 84 00

Gir og propellutstyr:       - Brunvoll AS, Volda                                 70 05 90 00

Pumper:                         - PG Flow Solutions AS, Nesbru                66 77 56 00

- Allweiler AS, Hvalstad                           66 77 50 50

Elektrisk:                      - Vik Elektro AS, Tomrefjord                     71 18 81 00

Elektronisk:                   - H.G. Marine Electronics AS, Hareid          70 09 58 60

Innredningsarb.:             - R&M Ship Interior AS, Molde                 41 64 90 00

Ventilasjon:                   - Copra Drift AS, Tomrefjord                    974 30 173

Brann/redningsutstyr:     - Certex Norge AS, Trondheim                   73 53 97 00

Proviantkjøleanlegg:       - GK Inneklima AS, 0611 Oslo                   22 97 47 00

MOB-båt / kran:            - Mare Safety AS, Ulsteinvik                     70 00 98 10

Sidepropeller:                - Brunvoll AS, Molde                                 71 21 96 00

Ankervinsj:                    - AS Scan, DK Hvide Sande                       4597311045

Utv. dører:                     - Libra-Plast AS, Hareid                             70 09 54 00

Innv. dører:                    - R&M Ship Interior AS                             41 64 90 00

Vindu:                           - Alüminiym is, Istanbul                             2163952384

Dekkskraner:                 - Bergen Hydraulic AS, Bergen                   55 39 19 70

Laste- og lossesystem:   - MMC First Process AS, Fosnavåg            70 08 39 00

Fisketeller:                     - WingTech AS, Sundlandet                       72 45 75 20

Smoltteller:                    - WingTech AS, Sundlandet                       72 45 75 20

Ozonanlegg:                  - Sterner AS, Ski                                        64 85 94 20

RSW-anlegg:                 - PTG FrioNordica AS, Malmefjorden        71 20 68 00

Styremaskin:                  - Kongsberg Maritime AS, Ålesund            81 52 00 70

UV-anlegg:                    - Sterner AS, Ski                                        64 85 94 20

Vannfilter :                    - Mosshydro AS, Drammen                        91 73 82 38

Ankerutrustning:            - Fossen Trading AS, Gjettum                    67 57 45 00

Maling:                          - Carboline, Averøy                                   924 80 808

Ventil -/ rørutrustning:   - Robinet AS, Ulsteinvik                            70 00 90 50

                                      - Brødrene Dahl AS, Oslo                           70 17 52 50

CO2-brannslukking:       - Tyco Fire & Integrated Solutions, Oslo     22 91 76 00

Toalettanlegg:                - Jets Vacuum AS, Hareid                          70 03 91 00