«Tilbake til oversikt
Bygg #152

M/S Inger Hildur

Rederiet Inger Hildur AS som mottar skipet, er hjemmehørende i Elnesvågen utenfor Molde.

M/S Inger Hildur

Aas Mek. Verksted A/S

Leverer den 1. mai 1999 sitt nybygg nr. 152, en snurper på 54,1 meter.

Rederiet

Inger Hildur AS som mottar skipet, er hjemmehørende i Elnesvågen utenfor Molde. Inger Hildur AS er et rederi som er vel kjent fra tidligere av, og som i desember 1996 fikk utskiftningstillatelse av sin tidligere båt som også bar navnet M/S ”Inger Hildur”.

Første ”Inger Hildur” ble døpt i 1975. Videre så har rederiet aktive eiere.

Driften av båten i 1999 starter den 10. mai med fiske av Nordsjø-sild, juli - lodde på Island, august – NVG-sild, september -makrell, oktober – NVG-sild og eventuelt utlandet i november/desember.

Skipsteknisk AS i Ålesund har stått for design, skroget er bygget i Romania. Selve utrustningen og ferdigstillelsen er utført her ved Aas Mek. Verksted AS, hvor alt utrustnings- og malingsarbeid er utført inne i vår nye beddinghall. Dette har sikret god kvalitet på arbeidet, samt en rasjonell fremdrift av projektet.

Dåpsseremoni vil bli avhold ved Storkaien i Molde den 1. mai 1999 kl. 13:00, gudmor Hildrun Charlotte Gjendemsjø vil forestå selve dåpen.

ARRANGEMENT

Båten er bygget i stål, er utstyrt og arrangert for fiske etter lodde, sild og makrell m.m.

Forfra er skroget inndelt i forepeak, thruster-/asdickrom, pumperom, lastetanker, maskinrom og akterskip med tanker for brennolje, lagertanker for hydraulikkolje og smøreolje.

INNREDNING

Det er innredningsfasiliteter for 10 personer, fordelt på 10 enmannslugarer, alle med WC og dusj.

Båten er arrangert med stor og romslig messe med salong.

Byssen har funksjonell innredning med typisk bysseutstyr, samt integrerte hvitevarer av høg kvalitet.

Videre er det eget vaskerom med vaskemaskin og tørketrommel, garderoben med direkte adkomst fra shelterdekk.

Rorhuset er arrangert med operatørposisjon for manøvrering av båten, hvor det meste av navigeringsutstyret og sambandsutstyr er plassert i umiddelbar rekkevidde fra båtens manøverposisjon.

Ventilasjonsanlegg er montert for avsug fra bysse og vaskerom, og vifte med varmeelement for innblåsing av friskluft til innredningen generelt.

ELEKTRONISK UTSTYR (hovedkomponenter)
 

Navigsjon:

Furuno radar FAR-2835S

Furuno radar FR-2115

Furuno GP-80-GPS

Furuno GR-80 D-GPS

Gyro/Autopilot:

Anschutz stand. 20

Anschutz pilotstar D

Fiskeleting:

Furuno ekkolodd FCV-1500

Furuno ekkolodd FCV-292

Furuno CSH-24F sonar

Furuno CSH-84 sonar

Fangskontroll:

Scanmar 602 display

Scanmar H4B30x50 mikrofon

Nødutstyr:

Jotron Tron 30S Mk2 friflyt

Jotron Tron vhf bærbar

Jotron Tron 1K bærbar nødpeilesender

Radiostasjon:

Furuno FS-1562 MF-HF SSB radiostasjon

Furuno DSC-6 MF-HF digital selcall

Furuno DP-6 telex

Furuno FM-2520/FM-8500 vhf simplex

Nera Inmarsat ”Mini M”

Kommunikasjon:

Motorola mobiltelefon NMT 450 m/faxmodem

Motorola mobiltelefon NMT 900

Motorola mobiltelefon GSM

Philips bærbar telefon

Canon L-3000 laserfax for A4-papir

SmartCard kort telefon

Sea-Tel mod 4094E parabolantenne

Ship Equip satellittsentral m/tunere

LASTEARRANGEMENT

Lastekappasitet er på totalt 800m3 fordelt på 8 lastetanker, samt en holdingtank på 150m3.

For lasting og lossing av fisk, er det montert et vacuumpumpeanlegg av typen

MMC  HT 2500, som kan håndtere hele 80 – 90 tonn fisk i timen alt ettersom hvilken type fisk som behandles.

Videre er det montert RSW anlegg med en kapasitet på 1 120 000 kcal/t, for nedkjøling av sjøvann i lasterommet til -1,5 grader C.

DEKKSUTSTYR

Av dekksutstyr er det montert følgende utstyr:

1 x Capstan av type HC-3C, 1 x Ørkallvinsj av typen ØV 5.0/101-2.27, Ringnål av typen Triplex RN-75, 1 x Nothaler av typen Triplex 850/500/1SN, 1 x Dekkskran av typen Triplex KN-10/1,5/45/25/--, 1 x Dekkskran av typen Triplex KN-50/4,0/115/30, 1 x Hydraulisk slangetrommel av typen Hydrakraft, 1 x Fiskepumpe, 1 x Avsilingskasse med isanlegg og  fordelingssystem til de forskjellige lastetankene, 2 x Snurpevinsj av typen Ulstein Brattvåg DM6300, 1 x Notkran av typen Triplex NK-3000 med påmontert hydraulisk notrull, Lederør for not mellom netthaler og notkran, 1 x Ledeblokk av typen KL600-2H og 1 x Snurpeblokk av typen K600-2AECH.

Som mob.-båt er det en 6 manns Narwhal SV-400 m/25 hk. utenbordsmotor.

Båten er videre utstyrt med 2xRFD redningsflåter for 10 personer hver, redningsdrakter m.m.

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type MaK 8 M 25 på 2400 KW 750 rpm., motoren er tilkoplet et Finnøy G70FK gear med PTO som har en reduksjon på 5,22:1.

Finnøy propell av typen P85.32.340.4D i dyse med en diameter på Ø 3400 mm.

Akselgenerator av typen 45GR.C IP23 er også montert.

Strømproduksjon besørges av 2 stk. Scania Marine aggregatmotorer av typen DS1 14 på 371 KW v/1800 rpm, hver med en ytelse på 440 kva, 350 KW, 3x450 V - 60 Hz., samt en akselgenerator av typen Leroy Somer LSA 53 M7 med en ytelse på 2000 kVA, 440V – 60 Hz.

I tillegg er det montert ett Scania havneaggregat under bakken med en ytelse på 250 kVA. 440V – 60 Hz.

 

Båten er videre utstyrt med et el./hydr.aggregat for drift av hydr.anlegg, en pumpeutrustning fra Per Gjerdrum, en lensevannsseperator av typen Heli-Sep 1000 med en kapasitet på 1000 liter pr. time.

Som styremaskin er det montert en Tennfjord SR562 med 2 pumpeaggregat.

 

Videre er det montert 2x575 hk. sidepropeller av typen Brunvoll FU-45-LTC-1375-575 HK.