«Tilbake til oversikt
Bygg # 171

M/S FOB jr.

Aas Mek. Verksted A/S leverte den 09. februar 2003 sitt nybygg nr. 171, en arbeidsbåt til Rederiet Fob Shipping
som er hjemmehørende i Bergen.

 FOB jr.

Aas Mek. Verksted A/S

leverte den 09. februar 2003 sitt nybygg nr. 171, en arbeidsbåt til rederiet Fob Shipping. Dåpsseremonien ble avholdt den 09. februar i Bergen.    

Rederiet Fob Shipping

som mottok skipet, er hjemmehørende i Bergen.

ARRANGEMENT

Båten er en katamaran bygget i stål og er et ”multi purpose” fartøy. Målet har vært å skape et transportmiddel som:

 • kan ivareta de fleste kystoppdrag
 • kan konkurrere med tungtransporten
 • kan utføre oppgaver som normalt krever større skip
 • kan konkurrere med mindre fartøy, inkludert slepefartøyer

Båten kan for eksempel brukes som lastefartøy, slepefartøy, servicefartøy for oppdretts- og offshorenæringen, til dykkerarbeid og lignende.

Utstyr:

 • Dynamisk posisjonering knyttet til satellitt- og andre navigasjonssystemer
 • Kranen: Løfteevne på 40 tonn (3 m arm) og 11,5 tonn (16 m arm). Plassert på styrbord side av styrehusdekket for å oppnå lengre rekkevidde mot kai, større løft og løftehøyde, ikke oppta dekksplass, svinge 360 grader og stues lettvint vekk på tvers bak styrehuset. Betjenes med en bærbar trådløs fjernstyring og vekten av hengende last vises på fjernsytingen.
 • Trimtankene opereres fra styrehuset og har kapasitet på 180 m3.
 • 3D ekkolodd for å kartlegge havbunnen, lagre data og produsere detaljerte dybdekart.
 • ”Moon Pool” for 150 tonns løft. (Flush-luke i hoveddekket mellom katamaranskorgene)
 • Broalarm der fartøyet stopper automatisk og blir liggende i stopposisjonen dersom alarm utløses.
 • Sidepropell forut og akter, hver på150 HP. Fremdriftsmotor i hvert skrog, hver på 510 HP.
 • Akterrampe med rull
 • Baugport
 • Avtagbar rekke på hoveddekket for bred last
 • Slepevinsj med 1000 meter slepevaier, slepekrok og kontinuerlig overvåking  og logging av ”bollard pull”.
 • Forsterket lastedekk med 25 tonns punktbelastninger og rikelig antall lastesurringer
 • På lastedekket er det tilgang til høytrykksspyling med fersk- og saltvann, inkludert ”steaming”, uttak for hydraulikk, strøm, diesel og luft.
 • Godt nautisk utstyr, air-condition, ”back-up”-system for hjelpe- og hovedmotor, god generatorkapasitet. 

Bruksområder:

Lastefartøy:

Fartøyets størrelse gjør det mulig å komme inntil steder hvor større skip har problemer. Bunnen forut er forsterket for å kunne gå inn i fjæren eller til kai med begrenset vanndybde og stå ”safe aground”. Kranen kan svinges til å stå rett forover og benyttes til å laste og losse med (kranen strekker seg 12 m fremfor baugen). FOB JR kan benyttes som ”feeder fartøy”, frakte 16 stk 20 fots containere, stålseksjoner for verftsindustrien, arbeidsbåt for større offshorearbeid m.m.

Slepefartøy:

FOB JR får en ”bollard pull” på ca 14 tonn og oppnår større slepekraft enn mange av dagens mindre slepefartøyer. Ved å plassere slepevinsjen på styrehusdekket og føre slepevaieren til hoveddekket, oppnås en helt ny løsning ved at fartøyet fullt ut kan brukes både som slepe- og lastefartøy. Dette gir FOB JR et konkurransefortrinn. I de senere år er det kun bygget store slepefartøyer for internasjonal fart.

Oppdrettsnæringen:

Manøversystemene ”Joystick” og dynamisk posisjonering (DP) kombinert med et kort fartøy med stor kran, gjør at FOB JR passer godt til denne næringen. Når fartøyet bakker inn til merden, gir akterrampens overheng en 3 meter økt beskyttelse for at propellene ikke skal komme bort i merden. Legges fartøyet side til merden, er det innfelt ”trinn” i skutesiden for å lette arbeidet med å komme opp og ned. Fenderne i skutesidene er ført ned til vannlinjen for å gi beskyttelse når fartøyet ligger langs merden. Kranen har god kapasitet for lasting og lossing av fiskefor og for å legge ut fortøyningsankrene for fiskeanlegg.

Ved slep av oppdrettsanlegg måles strekket i slepevaieren kontinuerlig. Under slepet benyttes fartøyets arbeidsbåt for å sjekke at slepet er forsvarlig sikret. Etter utført jobb sendes ”belastnings-loggen” til oppdragsgiver og forsikringsselskapet som bevis for at avtalt ”bollard pull” er overholdt.

Ved forankring av oppdrettsanlegg kan bunnforholdene kartlegges med fartøyets utstyr. Ved hjelp av DP-systemet plasseres fortøyningsankrene nøyaktig. Et nytt utstyr tester at det er lik belastning i fortøyningene

Offshorenæringen:

Riggene må overhale sine dysepropeller hvert femte år. Hver propell veier ca. 30 tonn. På grunn av fartøyets størrelse kan FOB JR delvis operere innunder riggen og utføre disse spesielle jobbene, kranens kapasitet kommer her til sin rett. Når riggene ikke ligger ved kai, kan de kontinuerlig laste og losse til FOB JR som ved hjelp av DP-systemet holder posisjonen sin.

Dykkerarbeid, ROV:

 • Med ”joystick”, DP og 3D ekkolodd kan rør og andre gjenstander på havbunnen inspiseres.
 • Fartøyet egner seg godt til de fleste dykkeroppdrag.
 • Vannrør m.m. kan føres gjennom baugporten og over rampen akter for kontinuerlig utlegging..
 • Utlegging av kabler kan utføres ved å plassere kabeltrommel og ledehjul med vinsj på lastedekket. 

Diverse:

 • FOB JR kan benyttes i supplytjeneste, enten alene eller som et tilleggsfartøy, i områder som for eksempel Vest-Afrika.
 • Oljevern: Samle oljen mellom skrogene, pumpe oljen gjennom ”moon poolen” (luken mellom katamaranskrogene) og videre til fartøyets tanker.
 • Med kjettingkabelar i henholdsvis baugport/akterrampe, og røntgenutstyr midtskips, kan fartøyet brukes til sertifisering av offshorekjettinger.
 • Føre vann, bunkers, supply til rigg og skip i opplag. Egner seg som servicefartøy til de helt store tankskipene (for eksempel skip som venter på last ved Mongstad).  Ved hjelp av kranens kapasitet og løftehøyde, kan kolli plasseres direkte på tankskipets dekk.
 • Da fartøyet har slepesertifikat, kan lasteoppdrag utføres i kombinasjon med en eller flere lektere. 

MASKINERI

Det er montert 2 stk hovedmotor type Volvo Penta marinedieselmotorer type 

TAMD 162 C med ytelse 510 HP ved 1800 o/min som er tilkoplet et Finnøy gear og propellanlegg. Aggregatene er 40 Kva DeutzF4L912 motor med Stamford generator type MCM224D.