«Tilbake til oversikt
Bygg # 178

M/S Fox Luna

Aas Mek. Verksted A/S skal i slutten av juli 2008 levere sitt nybygg nr. 178, en tankbåt til BRP Shipping AB i Göteborg. Båten vil bli benyttet til distribusjon / transport av oljeprodukter for Stena Oil AB.

M/S Fox Luna

Aas Mek. Verksted A/S

skal i slutten av juli 2008 levere sitt nybygg nr. 178, en tankbåt til BRP Shipping AB i Göteborg. Båten vil bli benyttet til distribusjon / transport av oljeprodukter for Stena Oil AB. Selve dåpsseremonien ble arrangert ved verftets kai den 28. juni 2008, gudmor var Helena Peterson.

REDERIET

BRP Shipping AB i Önnered i Göteborg er en familiebedrift. Det over 100-årige selskapet ble startet opp av Johan Peterson i 1907 og eies og drives i dag av de fire brødrene Gunnar, Bertil, Magnus og Mattias. Rederiets nye fartøy langtids chartres av Stena Oil. Det er to foretak som har mangeårige relasjoner. Design og spesifikasjon av Fox Luna har blitt utarbeidet i nært samarbeid mellom verft og rederi der man også har utnyttet kunnskapen hos Stena Teknik. Stena Oil er den største bunkeroperatøren i Skandinavia og de rekner med å snart passere et årlig volum på en million tonn. Der hovedsakelig operasjonsområde er fra Mongstad i nord til Polen i sør. Av det totale volumet er ca 85 prosent til eksterne kunder og resten er bunkring av Stena Lines og Scandlines fartøy.

ARRANGEMENT

Båten er bygget i stål og er utstyrt og arrangert for transport av oljeprodukter. Båten er bygget i hht. nye regler for tankskip med dobbelt skrog og er klasset som DNV*1A1 Tanker for oil Products ESP, Ice-1B, RP, EO, HL (1,54).

INNOVATIVE LØSNINGER

Fox Luna er et relativt lite tankskip og alle rom må utnyttes maksimalt. Fartøyet er derfor gjennomtenkt ned til den minste detalj og innovasjonene mange. Ett eksempel er værdekket. Moderne produkttanker har dekksstiverne montert oppover for å få en ren flate under dekk hvilket letter tankrengjøringen. Dette var ingen mulig løsning for BRP ettersom mannskapet arbeider mye på dekk med fendere og slanger under bunkringsoperasjonene. Samtidig ønsket man samme rengjøringsfordelen i tankene som de større produkttankfartøyene har. Løsningen ble at man laget til et slett værdekk med dekksstiverne nedover over tanktaket som har oppovervendte dekksstivere.  I dette rommet plasserte man egne bunkertanker, hvilket gjorde at også disse er beskyttet av det doble skroget, fem diesellasttanker og to ballasttanker som med tanke på sin høgde over vannlinjen også minsker slingringen. Det doble dekket gir også en annen fordel. Normalt er værdekket den største kilden for varmetap frå lasten. Gjennom å også ha dobbeltdekk skaper man en termoeffekt som innbærer at man ikke behøver starte kjelen så fort man kommer ut for avkjølende, overbrytende sjø. Båten har også ett avansert thermalolje lastevarmesystem med kap. på 1500 kW for HFO tanker som er levert av Göteborg firmaet, S-Man.

INNREDNING

Det er innredningsfasiliteter for et mannskap på ni personer, alle enmannslugarer med egne dusj og toalett og air-condition, samt en passasjerlugar for to personer.

Båten er arrangert med messe med salong, vaskerom, sykelugar, gymnasium m.m og stort styrehus med cargo control stasjon.

ELEKTRONISK UTSTYR

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til regler og fartsområde A2 og har ECDIS kartsystem. Dette nybygget er også utstyrt med Dynamisk Posisjons system (DP), som er den første bunkerbåten som er utstyrt med denne type utstyr. Systemet kan operere på satellitt posisjoner, men ved bunkring til annet skip, vil dette bli basert på radar transponder for å kunne følge rotering og sidelengs bevegelser til skipet den ligger langs med. Rederi håper at dette systemet skal bidra til at bunkring kan skje på en tryggere måte i dårlig vær i f.t. tradisjonelle opplegg.

LASTEARRANGEMENT

Lastekapasiteten er på  3585 m3 HFO fordelt på tolv HFO-tanker og 255 m3 MDO fordelt på fem MDO-tanker med to segregeringer. Tankene er utstyrt med tank radar fra Saab Rosemount og alarm - og overvåkingsystem fra Lyngsø. Tank rensesystem fra Polarmarine samt termal olje varmesystem fra S-Man.

Pumpekapasiteten for cargo er totalt på 1400 m3 / t, fordelt på fire cargo pumper. Cargo tanker er arrangert med Vapour return system. Båten er arrangert med segregert ballastsystem, med en pumpekapasitet på 700 m3 / t med to ballastpumper.

DEKKSUTSTYR

Det er montert en SM Triplex kran med kapasitet 1,0 tonn på 20 m arm. Vinsjer er levert av RRM med to Anker – og mooringvinsjer på bakken og 3 mooringvinsjer på poopdekk. Alle med en kapasitet på 10 tonn. 

MASKINROM

Båten har diesel elektrisk framdriftssystem 5 stk,Volvo Penta D16MG levert av J.Weiberg Gulliksen med  Stamford generatorer, 5 x 450 kW. Azimut propell system fra HRP, 2 stk HRP 8111 WM og nedsenkbar azimuth forut, type HRP 4011 RT. Nødgenerator type Volvo Penta D9MG med Stamford generator, 90 kW.

Strømaggregat koples inn og ut etter behov, styrt av ett PMS-system (Power Management System). Maskinene er bokset inn i lyddempende skap med lukket lufttilførsel. Dermed blir motorenes egenskap som varmekilde nærmest lik null og varme til maskinrom reguleres som man ønsker. Fox  er et fartøy med meget høy driftssikkerhet, miljøtilpasning og en manøvrerbarhet av høgste klasse. Båten er RP-klasset (Redundant Propulsion) og har to atskilte og uavhengige driftslinjer. De fem hovedmotorene er av samme type som er i moderne lastbiler i Euro III-området, dvs i tettsteder og som dermed oppfyller alle krav på NOx, - SOx – og partikkel utslipp. De er ustyrt med individuelle brannalarm- og slokkingssystem basert på flexifog, og skulle noen av maskinene utsettes for brann blir de ikke spredt til de fire andre. Dermed kan båten styre mot sikker havn med en fart som muligens er noen knopp lavere en under normal drift. 

Dimensjoner

 

 

 

Lengde o.a. 79,95 m
Lengde p.p 72,08 m
Bredde

13,20 m

Dybde i riss 7,50 m
Tonnasje 2277 Brt
Lasteromskap. 3585 HFO/ 255 MDO
Servicefart 12 knop